Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Diervoeders > Gemedicineerde voeders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Gemedicineerde voeders


 

Gemedicineerde voeders komen overeen met een mengsel van een samengesteld diervoeder  met één of meerdere gemedicineerde voormengsels (= geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik). Ze worden bereid vóór het in de handel brengen en zijn bestemd om als zodanig te worden toegediend aan dieren vanwege hun therapeutische, profylactische eigenschappen.

Wetgeving

Het Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders, regelt de voorwaarden verbonden aan de handel en aan het gebruik van gemedicineerde voeders alsook de modaliteiten voor het voorschrijven ervan. (Bron: FOD Volksgezondheid).


Erkenningen en toelatingen

De erkenningsvoorwaarden voor gemedicineerde voeders zijn beschikbaar vanaf het punt 8.6. op de pagina “Erkenningsvoorwaarden”.

Het fijndoseertoestel

Het fijndoseertoestel wordt gebruikt voor de inmenging van gemedicineerde voormengsels in mengvoeders op de veehouderij.

     
  Informatie gericht aan fabrikanten van gemedicineerde diervoeders
   
     
     
 

Convenant tussen het FAVV en BEMEFA betreffende gemedicineerde voeders

Een spaarzaam gebruik van geneesmiddelen volgens de best mogelijke praktijken is een absolute noodzaak, in het bijzonder voor antibiotica. Het vermijden van het optreden van antibioticaresistentie in iedere schakel van de voedselketen heeft een hoge prioriteit, ook voor de diervoedersector. Daarom werd er door de Beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten – BEMEFA –en het FAVV een convenant opgesteld voor het produceren van gemedicineerde diervoeders in de meest optimale omstandigheden dwz om de kruiscontaminatie van geneesmiddelen van de gemedicineerde voeders naar voeders die geen geneesmiddelen bevatten tot een uiterste minimum te beperken.

     
 

Convenant (30/01/2013) (PDF)

Convenant update ZnO (13/12/2013) (PDF)

Convenant Update anti-microbiële resistentie (28/09/2016) (PDF)

Convenant (update 21/04/2021) (PDF)

     
  Inventarisatie detectielimieten (LOD) residu’s van diergeneesmiddelen in diervoeders (PDF)
   

 Lijst BE

- Erkende fabrikanten van gemedicineerde diervoeders
   
 
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.04.2021   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet