Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Diervoeders > Erkenningen en toelatingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Diervoeders: erkenningen en toelatingen


 

Een registratie bij het FAVV stelt de operatoren niet vrij om in voorkomend geval erkend of toegelaten te zijn in functie van de toevoegingsmiddelen of dierlijke producten die ze gebruiken of in de handel brengen. De activiteiten die een voorafgaande toelating of erkenning vereisen worden samengevat in de volgende tabellen:


Erkenning, toelating of registratie geëist op basis van de gebruikte toevoegingsmiddelen : zie bijlage 1 van de omzendrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector.
   
Erkenning, toelating of registratie geëist op basis van de gebruikte dierlijke eiwitten : zie bijlage 2 van de omzendrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector.Deze tabellen hernemen, in functie van de activiteiten, het nummer van de noodzakelijke erkenning en/of toelating. Een samenvatting van de voorwaarden vindt u :

voor erkenningen onder punt 8.1 tot 8.15 van de pagina Erkenningsvoorwaarden;

   

voor toelatingen onder punt 8.1 tot 8.12 van de pagina Toelatingsvoorwaarden.-

Algemene informatie i.v.m. erkenningen, toelatingen en registraties.

-

Meer specifieke informatie over diervoederhygiëne.


 Lijst BE

- Erkende bedrijven op basis van dioxinemonitoring
- Erkende en toegelaten bedrijven op basis van toevoegingsmiddelen
-

Erkende fabrikanten van gemedicineerde diervoeders

- Erkende en toegelaten bedrijven op basis van dierlijke producten
Alle erkende inrichtingen
- Vertegenwoordigers derde landen

Lijst EU

- Lijst van erkende bedrijven in de andere lidstaten
- Lijsten verordening (EG) nr. 999/2001
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.06.2021   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet