Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Varkens > Mogelijke types slachtingen: commercieel,...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Varkens: Mogelijke types slachtingen: commercieel, particulier in een slachthuis en particulier thuis 
Commerciële slachtingen
 

Het slachten van varkens om het vlees te commercialiseren, mag in de regel alleen gebeuren in een erkend slachthuis.

Welke dieren allemaal in een bepaald slachthuis mogen geslacht worden, blijkt uit de erkenning die door de Minister aan het slachthuis werd verstrekt. Dit kan je nagaan in de lijst van de erkende inrichtingen.
   
 

Op de regel dat varkens in een slachthuis geslacht moeten worden, geldt de uitzondering van de thuisslachting door een particulier.

   
  Een noodslachting buiten het slachthuis is niet mogelijk voor varkens. Immers, op grond van regels ter bescherming tegen de mogelijke verspreiding van varkenspest is het vervoer van varkens voor noodslachting verboden.
   
Particuliere slachtingen
 
Dit betreft het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend mag worden aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. In geen geval mag het vlees (ook niet een deel ervan) in de handel worden gebracht of aan derden worden afgestaan.
   
 

Voor varkens kan men, naast de mogelijkheid de dieren in een slachthuis te laten slachten, deze ook ten huize van de  particulier slachten. In elk geval moet van de particuliere slachting een aangifte worden gedaan.

   

In een slachthuis.

   
  Indien de particuliere slachting in een slachthuis plaatsvindt, gebeurt de aangifte in het slachthuis bij de aankomst van het dier. De particulier ontvangt een aangiftebewijs dat hij zelf dient te bewaren tot het eind van het jaar volgend op de slachting. Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet men zich voorafgaand éénmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de locale controle-eenheid van het FAVV.
   

Thuis.

   
  Ingeval van particuliere thuisslachting geldt dat de slachtingsaangifte minstens 2 volle dagen op voorhand door de eigenaar zelf bij de gemeente van zijn woonplaats moet worden gedaan. De particulier ontvangt een aangiftebewijs dat hij zelf dient te bewaren tot het eind van het jaar volgend op de slachting. Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet men zich voorafgaand éénmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de locale controle-eenheid (LCE) van het FAVV.
   
  Bij een particuliere slachting buiten het slachthuis wordt er geen keuring opgelegd, wat wel het geval is bij de slachting in een slachthuis.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet