Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Antibioticaresistentie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Antibioticaresistentiehttp://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif De strijd tegen antibiotica-resistentie - Algemeenheden

 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Belgisch nationaal actieplan “One-Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Het nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Rapporten m.b.t. de strijd tegen antibiotica-resistentie 
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Publicaties - praktische tools
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif AMCRA
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Diergeneesmiddelen
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Persberichten 
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Nuttige links
De strijd tegen antibiotica-resistentie - Algemeenheden

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een problematiek die wereldwijd wetenschappers, beleidsmakers en alle stakeholders betrokken bij de humane en dierengeneeskunde bezig houdt. Het verwerven van resistentie door micro-organismen ten opzichte van antibiotica kan hun bestrijding in meer of mindere mate bemoeilijken en in sommige gevallen zelfs zeer problematisch maken. Sedert 2012 voert de overheid actief strijd tegen de antibioticaresistentie bij dieren.
Belgisch nationaal actieplan “One-Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (OH NAP AMR)


Overdracht van bacteriën en hun resistentiegenen tussen mensen, dieren en het leefmilieu gebeurt continu. Een intersectorale en multidisciplinaire aanpak is nodig bij de bestrijding van de antimicrobiële resistentie. Het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (OH NAP AMR) 2021-2024 baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak “One World, One Health”, waarbij eenieder verantwoordelijk is voor een deel van het probleem en samenwerkt om zo de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan mens en dier, veilig voedsel te voorzien en een gezond leefmilieu voor alle burgers te bewerkstelligen. De ontwikkeling van dit plan wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in nauwe samenwerking met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

Dit plan integreert met name het actieplan dat is opgesteld voor het veterinaire/dierlijke deel gelinkt aan het convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Het geheel werd in overleg en in volledige overeenstemming opgesteld.

Volgende link geeft u meer informatie over het OH NAP AMR: https://www.health.belgium.be/nl/bestrijding-van-antimicrobiele-resistentie#planactionnational

Rapporten m.b.t. de strijd tegen antibiotica-resistentie


Publicaties - Praktische tools

  • Brochure : De strijd tegen antibioticaresistentie en nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen
  • Voorzichtig gebruik van antibiotica


AMCRA

AMCRA (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) wordt gefinancierd door de overheid (70% verdeeld over het FAVV en FAGG) en de sector. Via dit kenniscentrum wordt aan sensibilisering gedaan van de landbouwers en de dierenartsen, wordt de situatie in kaart gebracht en worden gidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik opgesteld.

Het AMCRA geeft ook adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid, …

DiergeneesmiddelenPersberichten

Nuttige linksOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.12.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet