Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Zoosanitaire toestand en dierziekten waarvoor een...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Zoösanitaire toestand en dierziekten waarvoor een

      aangifteplicht geldt in BelgiëWetgeving
   
Alle dierziekten vermeld waarvoor een aangifteplicht geldt voor de verantwoordelijke veehouder, de dierenarts en de verantwoordelijke van het laboratorium:
 

Alle zoogdieren
Paardachtigen
Alle herkauwers en kameelachtigen
Runderen
Schapen en geiten
Hertachtigen
Varkens
Pluimvee en vogels
Lagomorfen (konijnen, hazen, knaagdieren)
Nertsen
Honingbijen
Vissen
Weekdieren
Schaaldieren
Amfibieën

   
Alle dierziekten vermeld waarvoor een aangifteplicht geldt voor de verantwoordelijke van het laboratorium, wanneer vastgesteld tijdens een laboratoriumonderzoek:
 

Virale zoönoses
Bacteriële zoönoses
Parasitaire zoönoses

Verslagen dierengezondheid (OIE)


Naar bovenWetgeving

Koninklijk besluit van 03 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht (B.S. van 11/03/2014)

(Nummer NUMAC - 2019013308 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Alle dierziekten vermeld waarvoor een aangifteplicht geldt voor de verantwoordelijke veehouder, de dierenarts en de verantwoordelijke van het laboratorium


Alle zoogdieren

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Miltvuur     1989  
    2008

Te wijten aan een illegale invoer van een hond uit Marokko.

Laatste ‘inheems’ Belgisch geval dateert van 1998 (wilde dieren - vos) en 1999 (gedomesticeerde dieren - rund)
 Vrij van ziekte ~ OIE sinds 2001
      2002 (gedomesticeerde varkens)  Vrij van ziekte ~ EU (Uitvoeringsbesluit 2011/648/EG) sinds 2011


Naar bovenPaardachtigen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Andere virale paardenencefalitis met zoönotisch potentieel ( Sint-Louis encefalitis, , Borna, …)   X    
     2012  
  X    
     
  X    
  X    
Epizoötische lymfangitis   X    
    1919  
  X   Officieel vrij van ziekte ~ OIE sinds 2013
Vesiculaire stomatitis   X    
  X    
  X    
Hendra virus   X    


Naar bovenAlle herkauwers en kameelachtigen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
     1976 Officieel vrij van ziekte ~ OIE (1996)
Blauwtong (Bluetongue)  X      
RiftValleykoorts    X    
Runderpest      1920 Officieel vrij van ziekte ~ OIE
(Runderpest werd wereldwijd officieel als ‘uitgeroeid’ verklaard door het OIE en de FAO in mei en juni 2011)
Pest bij kleine herkauwers   X   Officieel vrij van ziekte ~ OIE sinds 2014
X      


Naar bovenRunderen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
   

2016 (1 haard Brucella suis)

Vrij van ziekte ~ EU (Beschikking 2003/467/EG) sinds 2003
Nodulaire dermatose (Lumpy skin disease)    X    
Boviene spongiforme encefalopathie (BSE)      2006 Officieel statuut “Verwaarloosbaar risico” ~ OIE sinds 2012 (= de meest gunstige status)
Enzoötische runderleukose     1997  
Besmettelijke pleuropneumonie     1897  
    2021 Vrij van ziekte ~ EU (Beschikking 2003/467/EG) sinds 2003
Vesiculaire stomatitis   X    
X      
Epizoötische hemorragische ziekte   X    
X     EU Art 9 Status – bestaand nationaal bestrijdingsprogramma – beslagen I3 en I4
Boviene virale diarree X      


Naar bovenSchapen en geiten

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Brucellose (B. melitensis)     Vrij van ziekte ~ EU (Beschikking 93/52/EEG) sinds 1993
Brucellose (B. ovis)      
Schapen- en geitenpokken      
    2007  

Besmettelijke pleuropneumonie bij geiten

     


Naar bovenHertachtigen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Epizoötische hemorragische ziekte bij herten    X    
Chronic wasting disease    X    


Naar bovenVarkens

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
    1976  Officieel vrij van ziekte ~ OIE 1996
    1969   
Enzoötische encefalomyelitis (ziekte van Teschen)    X    
Vesiculaire varkensziekte     1993   
Trichinose (Trichinella spp.)     1979 Statuut “verwaarloosbaar risico” ~ EU

Afrikaanse varkenspest

Gehouden varkens

    1985 Vrij van ziekte voor alle varkensachtigen : zelfdeclaratie OIE African swine fever (PDF) bevestigd op 1/10/2020

Afrikaanse varkenspest

Wilde varkens

    2019 Vrij van ziekte voor alle varkensachtigen : zelfdeclaratie OIE African swine fever (PDF) bevestigd op 1/10/2020
    1997 Officieel vrij van ziekte ~ OIE sinds 2015
Vesiculaire stomatitis   X    
Nipahvirus   X    
Japanse encefalitis   X    


Naar bovenPluimvee en vogels

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Weer aanwezig sinds 08/12/2021      
       
Ziekte van Newcastle (pluimvee)     17 juli 2018  Vrij van ziekte ~ OIE sinds 19 oktober 2018 (zelfdeclaratie)
    31 juli 2018 Vrij van ziekte ~ OIE sinds 19 oktober 2018 (zelfdeclaratie)
Paramyxovirose (duiven)     20 oktober 2020  
Mycoplasma Gallisepticum     April 2020  
Mycoplasma Meleagridis   X    
    November 2017  
Vogelcholera   X    


Naar boven


Lagomorfen (konijnen, hazen, knaagdieren)

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Tularemie      2003  


Naar bovenNertsen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Virale enteritis    X    


Naar bovenHoningbijen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Acariose (Acarapis woodi)      2000  
Kleine bijenkastkever (Aethina tumida)   X    
Tropilaelaps spp.      
Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae)  X      
Europees vuilbroed (Melissococcus plutonius) X      


Naar bovenVissen

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Infectieuze zalmanemie    X    Vrij van ziekte ~ EU (Beschikking 2009/177/EG) sinds 2010
Infectieuze hematopoietische necrose (IHN)        2015  
Virale hemorragische septicemie (VHS)    X      
Koi herpesvirus      
Epizoötische hematopoïetische necrose   X    


Naar bovenWeekdieren

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Bonamia ostreae      2008  
Marteilia refringens   X    
Bonamia exitiosa   X    
Perkinsus marinus      
Microcytos mackini   X    


Naar bovenSchaaldieren

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
White spot disease    X    
Taurasyndroom    X    
Yellow head disease    X    


Naar bovenAmfibiën

 
Ziekte Aanwezig Afwezig Officieel statuut
(OIE/UE)

Ziekte werd nooit
vastgesteld
Laatste geval
Batrachochytrium dendrobatidis   X (wildlife)     
Ranavirus      2010 (wildlife)  
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)     2017  


Naar bovenAlle dierziekten vermeld waarvoor een aangifteplicht geldt voor de verantwoordelijke van het laboratorium, wanneer vastgesteld tijdens een laboratoriumonderzoek


 
Virale zoönoses: Norovirus
  L’hépatite A virus
  Influenza virus
  Virussen overgedragen door arthropoden
  Virale zoönotische encefalitis
  Nipah virus
  Hendra virus
  Ebola virus
  Appenpokken
  Besmetting met het SARS-CoV-2 


Bacteriële zoönoses: Borreliose
  Botulisme
  Brucellose
  Campylobactériose
  Leptospirose
  Listeriose
  Psittacose
  Salmonellose
  Tuberculose
  Vibriose
  Yersioniose
  Q-koorts
  Verocytotoxine producerende E. coli


Parasitaire zoönoses: Anisakiase
  Cryptosporidiose
  Cysticercose
  Echinococcose
  Toxoplasmose
  TrichinelloseDe resultaten van de monitoring op zoönotische kiemen vindt u op de zoönoses pagina.Verslagen dierengezondheid (OIE)


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.12.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet