Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Blauwtong > Maatregelen en procedures
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Blauwtong


Maatregelen, procedures en intracommunautair handelsverkeer


Datum Onderwerp Vers. Documenten

31/10/2023

Verplaatsingen van herkauwers tussen Lidstaten - procedure 1688869 (voorheen E504) van kracht vanaf 27/10/2023

7

Procedure 1688869  (PDF)

27/11/2023

Versoepelingen voor verplaatsingen van herkauwers van en naar België (zie "Movements within the EU")

17

Tabel 

25/07/2023

Monsterneming en analyse bij een verdenking - procedure 1785121 (voorheen E302) van kracht vanaf 26/07/2023

1

Procedure 1785121  (PDF)

20/06/2023

Besmette gebieden in de EU: klik op "map" voor de kaart met de statuten van de verschillende zones

 

Link 

20/04/2023 Omzendbrief grensbeweiding met Nederland, Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk (PCCB/S2/1774179) 1 Link 
       
       
Toegelaten biociden :
21/12/2022 Insecticiden toegelaten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Gelieve de zoekmotor te gebruiken.   Zoekmotor
31/05/2021 De toelating van insecticiden voor het directe gebruik op levende dieren en met het oogmerk tot het doden van parasitaire insecten is de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Voor de uitwendige behandeling van dieren tegen muggen raadt zij producten op basis van de pyrethrinoïden deltamethrine, permethrine en flumethrine aan. Deze producten kunnen ook onder cascade tegen knijten gebruikt worden.  

Tabel antiparasitaire middelen voor gebruik op de huid

Toegelaten middelen

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.11.2023   |   Naar boven      


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet