Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Andere > Voedselvergiftigingen > Listeria monocytogenes: Algemene informatie LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Listeria monocytogenes: Algemene informatie
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.12.2019
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes is een bacterie die van nature in het milieu voorkomt: in de bodem, vegetatie, kuilvoeder, fecale materie, afval-/rioolwater, water en de productieomgeving van levensmiddelen.
Listeria monocytogenes wordt voornamelijk via het voedsel overgedragen op de mens en kan dan ziekte veroorzaken, variërend van een milde gastro-enteritis tot ernstige vormen, met in sommige gevallen de dood tot gevolg.
Listeria monocytogenes is een vrij resistente bacterie die kan overleven en groeien in een gekoelde omgeving zoals de productieomgeving van levensmiddelen en de huishoudelijke koelkast. Vandaar dat de beheersing van deze bacterie een uitdaging vormt voor de levensmiddelenindustrie en ook de consument voldoende aandacht moet schenken aan de correcte hantering en bereiding van levensmiddelen in de keuken.

Gevolgen voor de volksgezondheid en risicogroepen
De mogelijke symptomen van een besmetting met Listeria zijn koorts, hoofdpijn, diarree en spierpijn. In sommige gevallen kan het tot 8 weken duren vooraleer er symptomen merkbaar worden. Personen die deze symptomen vertonen, moeten hun huisarts raadplegen. Zwangere vrouwen moeten extra aandacht schenken aan deze symptomen, net als mensen met een verminderde weerstand (vb. kankerpatiënten) en ouderen. In zeer ernstige gevallen kan listeriose bij zwangere vrouwen vroeggeboorte of doodgeboorte van de foetus veroorzaken of encefalitis bij de baby. Listeriose kan de dood tot gevolg hebben.
De kans op ziekte hangt af van het ziekteverwekkend vermogen (virulentie) van de stam die ingenomen wordt via de voeding, de gevoeligheid van de consument, en de hoeveelheid ingenomen bacteriën.

Situatie in Europa en België
In een rapport van 2016 vermeldt de EFSA ( de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) een stijgende trend in het aantal geregistreerde besmettingen met Listeria in de periode 2008 – 2016. In 2016 werden 2536 gevallen van Listeriose geregistreerd in de verschillende Lidstaten (een stijging van de notificatiegraad met 9.3% t.o.v. 2015)en 247 sterfgevallen. België telde in 2017 74 geregistreerde besmettingen met listeriose en geen overlijdens.

De voedselveiligheidswetgeving en verantwoordelijkheid van de producent
In de Europese reglementering zijn er normen vastgelegd voor kant-en-klare levensmiddelen.
De producent draagt de verantwoordelijkheid om aan deze normen te voldoen door het correct toepassen van de procedures voorzien in zijn autocontrolesysteem.

De rol van het FAVV
De missie van het FAVV is er voor te zorgen dat de consument veilige producten op zijn bord krijgt. Het werk van het Voedselagentschap is volledig neutraal en gebaseerd op objectieve bevindingen en laat toe een hoog niveau van voedselveiligheid te behalen. Controles via inspecties en analyses op de beheersing door de operatoren van het risico verbonden aan Listeria monocytogenes in levensmiddelen maken onderdeel uit van de jaarlijks controleprogramma.

Aanbevelingen voor de consumenten
  • Respecteer de houdbaarheidsdata op het etiket.
  • Lees de volledige inhoud van de etikettering op de verpakking van levensmiddelen en volg de instructies op van de fabrikant, indien aanwezig.
  • Bewaar bederfelijke voedingswaren in de koelkast en controleer regelmatig de temperatuur van de koelkast (tussen 0 en 4°C).
  • Vermijd kruisbesmetting door oppervlakten die met rauwe voedingswaren in aanraking zijn gekomen te reinigen alvorens ze opnieuw te gebruiken.
  • Reinig keukengerei voor en na gebruik.
  • Zorg voor propere handen en draag geen juwelen tijdens de bereiding van voedsel.
  • Zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand moeten de consumptie van risicoproducten vermijden. Risicoproduceten zijn: rauwe melk, rauwmelkse kazen, gerookte vis (zalm, forel, makreel,…), gekookte vleeswaren, rauw vlees en rauwe vleesbereidingen, sandwichspreads, voorverpakte bladgroenten, voorverpakte gesneden meloen, kiemgroenten, …

De Hoge Gezondheidsraad en het wetenschappelijk comité van het FAVV formuleerden aanbeveling met betrekking tot listeriose voor enkele specifieke en kwetsbare groepen.
Zie: http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2016/_documents/Advies21-2016_SciCom2016-12Listeriose.pdf

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet