Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Verslagen en documenten van de vergaderingen
Verslagen en documenten van de vergaderingen Jaar:


Datum
Verslagen en bijlagen
14/12/2021  
24/11/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit
  - Punt 3 :

Reactie Michael Gore (FEBEV) m.b.t. beroepscommissie  (PDF)

  - Punt 4 :

Bespreking aanpassing KB Retributies m.b.t. vergoedingen BMO’s (PDF)

  - Punt 5 :

Activiteitenverslag FAVV + website + E-learnings + belangrijkste resultaten van de consumentenenquête 2021 (PDF)  

  - Punt 6 :

Administratieve en operationele vereenvoudiging (PDF)  

  - Punt 7 : Jaarverslag administratieve boetes (PDF)   
  - Punt 8 :

Feedback werking CE AMCRA (PDF) 

  - ¨Punt 9 :

Doorlooptijden (actiepunt Raadgevend Comité mei)

  - Punt 10 :

Varia:

 • Vervanging Mathilde De Becker (effectief lid AB-REOC) door Bert Stevens
 • Mogelijke aanwezigheid van Chlooramphenicol in Franse bietenpulp
 • Het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeders

26/10/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit
  - Punt 3 :

Voorontwerp van wet tot wijziging van Hoofdstuk III van het Controlebesluit van 22 februari 2001 – administratieve boetes (voor finaal advies) (PDF)

  - Punt 4 :

Beroepscommissie (voor advies) 

  - Punt 5 :

Update export 3de landen + behandelde dossiers (PDF)  

  - Punt 6 :

Evolutie analyses en budget (PDF)  

  - Punt 7 : Feedback WetCom (PDF)   
  - Punt 8 :

Varia

 • Vervanging Yvan Roque (plaatsvervanger FHB) door David Hagenaars 
 • Communicatie over AVP vanuit FAVV na start jachtseizoen

29/09/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit: PFOS
  - Punt 3 :

Wijziging KB Retributies

  - Punt 4 :

Voorontwerp van wet tot wijziging van Hoofdstuk III van het Controlebesluit van 22 februari 2001 – administratieve boetes (voor advies)

 

  - Punt 5 :

Ontwerp van herziening van de organisatie van veterinaire keuring (visienota) (PDF)

  - Punt 6 :

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is (eerste presentatie)

  - Punt 7 : Wijziging van de beperking van lokale handel (ter info)

A) Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel 

B) Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen

C) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (ter info) 

 

  - Punt 8 :
KB Monstername (stand van zaken)

 

  - Punt 9 : Cijfers en analyse van de CL light in de sector distributie (PDF) 

 

  - Punt 10 : Verslag van de laatste vergadering van het opvolgingscomité en budgetrealisaties 2020 + voorstel budget 2020-2022 (PDF)
  - Punt 11

Varia

 • Tijdelijke vervanging Imke Van den Broeck (plaatsvervanger FEVIA)  door Wim Geeraerts  
 • Vervanging David Marquenie (plaatsvervanger FEVIA) door Guy Gallet (Choprabisco)
 • Vervanging Nele Cattoor (effectief lid FEVIA) door Noémi Van Bogaert 
 • Organisatie Raadgevend Comité oktober

 

22/06/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit: PFOS
  - Punt 3 :

Wijziging van het ontwerp van het Ministrieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen

  - Punt 4 :

Afschaffing van de verplichte bewaring van runderoren in slachthuizen teneinde een genotypering te kunnen uitvoeren: finaal advies

  - Punt 5 :

Wijziging van Koninklijke Besluiten van het levensmiddelenhygiëne “pakket”

Ontwerp van Koninklijke Besluiten van het levensmiddelenhygiëne "pakket" (PDF)

A) Voor finaal advies - KB H1: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne

B) Voor finaal advies - KB H2: Koninklijk besluit met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring van de geslachte dieren regelt

C) Voor finaal advies - KB H3: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

  - Punt 6 :

Interne audit/ conclusies auditprogramma (informatief) (PDF)

  - Punt 7 :

Controleprogramma 2022 (informatief)

  - Punt 8 :

Aankondiging van een publieke consultatie van het advies over “Whole Genome Sequencing” (informatief) (PDF)

  - Punt 9 :

Ontwerp van herziening van de organisatie van de veterinaire keuring (visienota) (informatief)

  - Punt 10 :

A) Vervanging leden

 • Vervanging Peter Loncke (plaatsvervangend lid OVAM) door Lynn Biermans

B) KB Monstername

C) Brexit/BIFCOM

26/05/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Preview activiteitenverslag
  - Punt 3 :

Basisscope in de sector distributie (PDF)

  - Punt 4 :

Antwoorden op vragen/bemerkingen van de federaties op KB Monstername

  - Punt 5 :

Ontwerp van Koninklijke Besluiten van het levensmiddelenhygiëne "pakket"

A) Voor finaal advies - KB "kleine hoeveelheden"

B) Voor finaal advies - KB H1: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (PDF)

C) Voor finaal advies - KB H2: Koninklijk besluit met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring van de geslachte dieren regelt (PDF)

D) Voor finaal advies - KB H3: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PDF)

  - Punt 6 :

A) Wijziging van het ontwerp van het Ministrieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen

B) Vervanging leden:

 • Vervanging Aline Lecollier (effectief lid FWA) door Nicolas Marchal
 • Vervanging Alain Masure (plaatsvervangend lid FWA) door Aline Lecollier 

27/04/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit (ter informatie)
  - Punt 3 :

Jaarverslag ombudsdienst (PDF)

  - Punt 4 :

Goedkeuring finaal advies autocontrole (PDF)

  - Punt 5 :

Ontwerp van Koninklijke Besluiten van het levensmiddelenhygiëne "pakket" (PDF)

A) Voor advies - KB rechtstreekse verkoop

B) Ter discussie - KB H1: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne

C) Ter discussie - KB H2: Koninklijk besluit met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring van de geslachte dieren regelt  

D) Ter discussie - KB H3: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

  - Punt 6 : KB Monsternemingen (PDF)

24/03/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit (ter informatie)
  - Punt 3 :

Realisatie controleplan (PDF)

  - Punt 4 :

Recalls: analyse en evolutie (PDF)

  - Punt 5 : Werking voorlichtings- en begeleidingscel (PDF)
  - Punt 6 : Werking meldpunt voor de consument (PDF)
  - Punt 7 :

Start heffingencampagne 2021 (PDF)

  - Punt 8 :

KB "kleine hoeveelheden" en omzendbrief "runderoren in het slachthuis"

- KB "kleine hoeveelheden" (PDF)

- Omzendbrief "runderoren in het slachthuis" (PDF)

  - Punt 9 : Varia: nieuwe voorzitter en ondervoorzitter WetCom (PDF)

27/01/2021

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring: dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit (ter informatie)
  - Punt 3 :

Feedback Wetgevend Werk (PDF)

  - Punt 4 :

Toelichtingsvragen BP (RC 23/12)

- Evolutie inkomsten en uitgaven budget (PDF)

- Andere toelichtingen (PDF)

  - Punt 5 : Jaarverslag PFCP 2019 (PDF)
  - Punt 6 : Actualisering van de bijdragepercentages (PDF)
  - Punt 7 :

Varia

- Stand van zaken "werkgroep autocontrole"

- Gemeenschappelijke vergadering WetCom/RadCom

- Stand van zaken "FIA" (PDF)

- Vervanging leden

 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.12.2021   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet