www.favv.be       FAVV - BUSINESSPLAN 2015-2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
FR NL DE EN  Inspectiefrequenties Version imprimable   |   Dernière mise à jour le 17.12.2019

De voorliggende tabel vermeldt de inspectiefrequenties die van toepassing zijn op de verschillende activiteiten van de voedselketen, geklasseerd per activiteitensector.

Het inspectieritme is gebaseerd op een basisfrequentie die wordt aangepast aan de verlaging (verminderde frequentie) of aan de verhoging (verhoogde frequentie) in functie van het risicoprofiel van de operator, d.w.z. rekening houdende met de eventuele validatie van zijn autocontrolesysteem, van de opgelopen sancties en, wanneer de basisfrequentie van de inspecties minstens één keer om de 2 jaar is, van de resultaten van deze inspecties. De inspectie-inspanningen worden zo toegespitst op de operatoren die een minder gunstig risicoprofiel hebben.

In de sectoren van de primaire productie, van de verwerking van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en van de distributie, wordt de verhoogde frequentie - wanneer de basisfrequentie van de inspecties lager is dan één keer per jaar - vervangen door een opvolgingsfrequentie. De opvolgingsinspecties maken het mogelijk om een versterkte controle aan te houden bij operatoren die het voorwerp hebben uitgemaakt van een ongunstige inspectie (bijvoorbeeld: 100 % van de horeca-operatoren waarvan de laatste inspectie ongunstig is gebleken maken het voorwerp uit van een opvolgingsinspectie).

In enkele specifieke sectoren wordt het inspectieritme - omwille van organisatorische redenen of omdat deze sectoren minder gevoelig worden geacht- bepaald op basis van een jaarlijks aantal controles (markten, vervoerders, ambulante handelszaken,...), op basis van een klacht of in het kader van gerichte acties (drankenwinkels, chambres d'hôte, ...).


Jaarlijkse frequenties of aantal inspecties (PDF)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren