www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Op reis met uw dier Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2022

Onder gezelschapsdieren verstaat men de dieren opgesomd in bijlage I van verordening 576/2013.

  • honden, katten, fretten met een maximum van 5 per eigenaar
  • vogels (behalve pluimvee) met een maximum van 5 per eigenaar
  • knaagdieren, konijnen en hazen (niet bedoeld voor de voedselproductie)
  • ongewervelde dieren (met uitzondering van bijen, hommels, week- en schaaldieren)
  • reptielen, amfibieën en waterdieren voor sierdoeleinden

In deze rubriek zijn ook de paarden voor recreatie opgenomen.

Meer informatie: Reizen met gezelschapdieren

.

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.