www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Op reis met uw dier Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.02.2021

Onder gezelschapsdieren verstaat men de dieren opgesomd in bijlage I van verordening 576/2013.

  • honden, katten, fretten met een maximum van 5 per eigenaar
  • vogels (behalve pluimvee) met een maximum van 5 per eigenaar
  • knaagdieren, konijnen en hazen (niet bedoeld voor de voedselproductie)
  • ongewervelde dieren (met uitzondering van bijen, hommels, week- en schaaldieren)
  • reptielen, amfibieën en waterdieren voor sierdoeleinden

In deze rubriek zijn ook de paarden voor recreatie opgenomen.

Sinds 01/02/2020 maakt het VK geen deel meer uit van de Europese Unie. Desondanks blijven de regels die gelden voor het verkeer tussen de lidstaten gelden tot eind 2020. Dit is ook het geval voor het reizen met huisdieren van en naar het VK.

Meer informatie: Reizen met gezelschapdieren

De informatie op de Brexit website blijft relevant tenzij er na 31 december 2020 andere afspraken gelden voor het verkeer van gezelschapsdieren tussen het VK en de EU.

.

 

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Info voor export: Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV
Info voor import: Grenscontroleposten (GCP) van het FAVV
Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.