www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE 

Maatregelen in een besmette initiële tijdelijke zone Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.01.2021

Deze maatregelen zijn van toepassing bovenop de maatregelen die voorzien zijn voor alle varkensbeslagen in heel België.

Indien er een besmette zone zou afgebakend worden in België, dan worden daar de volgende maatregelen van toepassing:

  1. Iedereen, die één of meer varkens houdt, maakt binnen de 72 uur na het afbakenen van de zone een inventaris op van alle categorieën varkens op zijn beslag. De bedrijfsdierenarts vult deze inventaris aan met zijn bevindingen en opmerkingen omtrent de bioveiligheid op het beslag en dateert en ondertekent de inventaris. De varkenshouder maakt onmiddellijk een kopie van de ondertekende inventaris over aan de lokale controle-eenheid van het Agentschap (LCE).
  2. Alle varkens van een beslag moeten op stal worden gehouden en compleet van wilde everzwijnen gescheiden gehouden worden.
  3. Elke houder moet het nodige doen opdat everzwijnen geen toegang hebben tot materiaal, voeder of strooisel dat vervolgens met de varkens in contact kan komen.
  4. Het is verboden om varkens het bedrijf binnen te brengen of van het bedrijf af te voeren, tenzij de LCE daartoe toestemming heeft gegeven en de opgelegde voorwaarden gerespecteerd worden.
  5. Varkens en sperma, embryo’s of eicellen van varkens mogen het besmette gebied niet verlaten om in het intracommunautaire verkeer te worden gebracht.
  6. Aan de in- en uitgangen van de varkensstallen en van het bedrijf moeten passende ontsmettingsmiddelen worden gebruikt.
 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV