Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Aquacultuur
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Aquacultuur 

Wetgeving

Belgische wetgeving

  • K.B. van 09/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

Europese wetgeving

  • Verordening 2015/1554/CE tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG wat betreft voorschriften voor bewaking en diagnosemethoden

(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

  • Verordening 1251/2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten

(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

  • Beschikking 2008/946/CE ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren

(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

  • Beschikking 2008/896/CE betreffende richtsnoeren voor de programma’s voor de op risico’s gebaseerde bewaking van de diergezondheid, als bedoeld in Richtlijn 2006/88/EG van de Raad

(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 

Omzendbrief betreffende de registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen. (PCCB/S2/781508)

   
FAQ (zie bijlage 1 van de Omzendbrief PCCB/S2/781508)
   
Gezondheidstatus van aquacultuurbedrijven (PDF) (vissen, schaaldieren, weekdieren) (26/06/2019)
   

Register van aquacultuurproductiebedrijven (PDF) (21/04/2021)

Toelichtingsnota – Register van aquacultuurbedrijven (PDF) (07/09/2015)

   

Ziektevrij status (lopende proces -  Verklaring aan het SCOFCAH) / Application for disease free statut (ongoing – Declaration to SCOFCAH) (PDF) (20/12/2012)

   
   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.04.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet