www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVoedingsmiddelen van dierlijke oorsprong Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2020

In 2019 werden 21.431 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden bij een Belgische grenscontrolepost (GCP) (26.719 in 2011, 25.603 in 2012, 25.015 in 2013, 25.045 in 2014, 24.681 in 2015, 22.737 in 2016, 22.100 in 2017 en 22.968 in 2018). In 33 gevallen betrof het een wederinvoer. In 6.150 gevallen betrof het goederen die niet voldeden aan de Europese invoervoorwaarden en die bestemd waren voor doorvoer (al dan niet na opslag), overlading of scheepsbevoorrading.

  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Visserijproducten 11.007 89
Vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en producten ervan 3.868 4
Vlees van pluimvee en producten ervan 2.354 6
Melk en melkproducten 1.495 16
Honing en andere bijenproducten 578 6
Konijnenvlees en vlees van wild (vrij/gekweekt), en producten ervan 307 0
Darmen 176 0
Kikkerbillen en slakken 244 7
Gelatine, collageen en grondstoffen 293 2
Eieren en eiproducten 204 0
Beenderen en producten uit beenderen 33 0
Andere producten 872 14
Totaal 21.431 144

In 2019 werden er als gevolg van controles in de GCP op producten van dierlijke oorsprong bestemd voor menselijke consumptie 3 RASFF-meldingen opgesteld (2 "border rejections" en 1 “notification for follow up”):
  • histamine in tonijn uit Vietnam;
  • cadmium in krab uit Bangladesh;
  • ractopamine in rundvlees uit de Verenigde Staten.

Deze non-conformiteiten hebben geleid tot verscherpte maatregelen (bemonstering van de volgende partijen die werden ingevoerd).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren