www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVerwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.04.2020

Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen
Producten afgeleid van vlees
Visserijproducten
Melk en zuivelproducten
Eieren en eiproducten
Groenten en fruit
Andere plantaardige producten
Fabrikanten van brood en verse patisserie
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing
Dranken
Andere levensmiddelen
Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen

Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen
In ieder jachtteam moet het product van de jacht aan een eerste onderzoek onderworpen worden door een "gekwalificeerd persoon", die een opleiding volksgezondheid en hygiëne gevolgd heeft (behalve als het wild bestemd is voor de persoonlijke consumptie van de jager). Alleen wild dat vergezeld is van een verklaring van een persoon die de opleiding gevolgd heeft, kan aan een erkende wildbewerkingsinrichting worden verkocht of in kleine hoeveelheden aan een particulier als eindverbruiker. De jager is niet gemachtigd om wild te verkopen of af te staan aan een detailhandel (een restaurant, markt, slager, kantine...). Wanneer een everzwijn door een jager wordt overgedragen aan de eindconsument, moet systematisch een onderzoek op trichinen worden uitgevoerd op vraag van de gekwalificeerde persoon die het dier heeft onderzocht. Enkel karkassen van everzwijnen met een conform resultaat mogen afgestaan worden aan een eindconsument.

In de wildbewerkingsinrichtingen voert een officiële dierenarts (meestal een dierenarts met opdracht) een gezondheidskeuring uit van het vrij wild. Bederf van het wild is de hoofdreden voor uitsluiting uit de voedselketen.

  Afgeleverde stukken Inbeslagnemingen
Hertachtigen 20.936 312 (1,49%)
Everzwijnen 24.020 949 (3,95%)
Klein haarwild 15.602 47 (0,3%)
Klein vederwild 480.845 5.402 (1,12%)
Totaal 541.403 6.710 (1,23%)

Voor vrij wild is een abnormale kleur of geur van het vlees veruit de vaakst voorkomende reden voor inbeslagname bij de keuring.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.178 78,3
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 76 86,8
Autocontrolesysteem 847 82,5
Traceerbaarheid 1.025 93,2
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 1.023 95,8
Totaal 4.149 87,3

Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per type activiteit
  Gunstige checklists (%)
Uitsnijderijen runderen 76,2
Uitsnijderijen – runderkoppen 100
Uitsnijderijen varkens 76,3
Uitsnijderijen schapen en geiten 80,9
Uitsnijderijen konijnen 81,1
Uitsnijderijen wild 76,1
Uitsnijderijen paarden 78,2
Uitsnijderijen pluimvee 78,7
Uitsnijderijen loopvogels 82,4
Wildbewerkingsinrichtingen 85,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 100
PV's 53
Inbeslagnemingen 16
Procedures voor de opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 7
Totaal 177

De resultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018, behalve voor de scope “Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie” waarvoor de resultaten minder goed zijn.
Producten afgeleid van vlees

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van vlees, separatorvlees, vleesproducten en –bereidingen, kikkerbillen of slakken, gesmolten dierlijke vetten en kanen, bloed of bloedproducten, darmen, blazen en magen, collageen en gelatine en grondstoffen hiervan.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.189 81,7
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 92 95,7
Autocontrolesysteem 844 84,5
Traceerbaarheid 1.109 91,9
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 1.101 95,9
Totaal 4.335 88,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 164
PV's 72
Inbeslagnemingen 24
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 3
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 7
Totaal 272

De resultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Visserijproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 539 85,3
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 34 100
Autocontrolesysteem 386 87,3
Traceerbaarheid 523 94,1
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 518 94,2
Totaal 2.000 90,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 79
PV's 35
Inbeslagnemingen 12
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 3
Totaal 130

De resultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Melk en zuivelproducten

De onderstaande tabellen geven een overzicht van bedrijven die melk verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 434 85,9
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 43 86,0
Autocontrolesysteem 263 83,7
Traceerbaarheid 286 88,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 376 97,9
Totaal 1.402 89,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 86
PV's 31
Inbeslagnemingen 11
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 2
Totaal 131

In 2019 zijn de inspectieresultaten voor de scope “Autocontrolesysteem” minder gunstig dan in 2018. De andere inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met het voorgaande jaar.
Eieren en eiproducten

Hieronder vallen bedrijven die eieren en eiproducten verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 178 76,4
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 24 95,8
Autocontrolesysteem 102 79,4
Traceerbaarheid 132 78,0
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 51 100
Totaal 487 80,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 55
PV's 21
Inbeslagnemingen 5
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 2
Totaal 84

De inspectieresultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze voor 2018.
Groenten en fruit

Hieronder vallen de groenten- en fruitverwerkende bedrijven, met inbegrip van het schillen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 172 80,2
Autocontrolesysteem 106 68,9
Traceerbaarheid 133 92,5
Nevenproducten van levensmiddelen 167 100
Totaal 578 86,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 46
PV's 8
Inbeslagnemingen 1
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 2
Totaal 58

De inspectieresultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018, behalve voor de scopes “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” en “Nevenproducten van levensmiddelen” waarvoor betere resultaten worden behaald.
Andere plantaardige producten

Hieronder vallen bedrijven die van granen afkomstige producten, suiker, vetten en oliën en andere plantaardige producten verwerken, inclusief het malen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 113 79,6
Autocontrolesysteem 67 74,6
Traceerbaarheid 73 86,3
Nevenproducten van levensmiddelen 110 98,2
Totaal 363 85,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 31
PV's 10
Inbeslagnemingen 2
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 1
Totaal 46

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Fabrikanten van brood en verse patisserie

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 209 45,9
Autocontrolesysteem 109 55,0
Traceerbaarheid 132 65,9
Nevenproducten van levensmiddelen 195 94,9
Totaal 645 66,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 88
PV's 44
Inbeslagnemingen 4
Tijdelijke sluitingen 3
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 4
Andere 3
Totaal 142

De inspectieresultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 207 75,4
Autocontrolesysteem 117 70,1
Traceerbaarheid 140 79,3
Nevenproducten van levensmiddelen 195 99,0
Totaal 659 82,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 64
PV's 15
Inbeslagnemingen 2
Totaal 81

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2018.
Dranken

Hieronder vallen de bedrijven die alcoholische en non-alcoholische dranken produceren, met uitzondering van melkdranken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 416 80,5
Autocontrolesysteem 260 64,2
Traceerbaarheid 286 86,0
Nevenproducten van levensmiddelen 408 98,8
Totaal 1.370 84

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 139
PV's 18
Inbeslagnemingen 1
Andere 1
Totaal 159

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Andere levensmiddelen

Hieronder vallen fabrikanten van babyvoeding, additieven en aroma’s, kruiden, specerijen en sauzen, voedingssupplementen, bereide maaltijden en levensmiddelen die elders niet zijn opgenomen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 429 80,7
Autocontrolesysteem 282 76,6
Traceerbaarheid 328 86,6
Nevenproducten van levensmiddelen 408 99,8
Totaal 1.447 86,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 109
PV's 33
Inbeslagnemingen 6
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 3
Totaal 153

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren