www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLTransport Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.06.2020

Aantal missies Aantal operatoren
1.675 1.228

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en ongekoeld transport van levensmiddelen, het transport van diervoeders, en het transport van levende dieren, met inbegrip van de halteplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen. De wegcontroles vinden plaats in heel België. Controles op het vervoer van levensmiddelen en diervoeders worden ook uitgevoerd bij de ondernemingen zelf wanneer producten worden geleverd of verzonden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Vervoer 1.684 91,0
Totaal 1.684 91,0

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 79
PV's 53
Inbeslagnemingen 27
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 3
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 6
Totaal 170

De resultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze voor 2018.

Veel voorkomende zware non-conformiteiten hebben betrekking op:
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen en de koudeketen (8,0%);
  • het niet beschermen van de producten tegen iedere vorm van besmetting (5,0%).

In 2,4% van de gevallen waren niet alle vereiste documenten (paspoort, verplaatsingsdocument,…) van de aanwezige dieren aanwezig.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren