www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLLevende dieren en vermeerderingsmateriaal Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2020

Levende dieren

Controles op de invoer van levende dieren
  Aantal zendingen Aantal geweigerde
zendingen
Aantal dieren Aantal geweigerde
dieren
Vogels en pluimvee 6 0 26.197 0
Vissen 574 2 9.042.024 144
Paarden 2.741 0 2.747 0
Honden, katten en fretten 53 3 263 3
Andere zoogdieren 40 0 10.306 0
Amfibieën en reptielen 62 4 45.799 3.920
Ongewervelden (o.a. insecten) 381 0 3.746.188.563 0
Totaal 3.857 9 3.755.315.899 4.067

De in de tabel verstrekte statistieken hebben uitsluitend betrekking op de controles uitgevoerd in de erkende grenscontroleposten (GCP) voor levende dieren: Luik en Zaventem. Via Oostende werden in 2019 geen levende dieren binnengebracht. De gecontroleerde zendingen kunnen als eindbestemming België of andere lidstaten hebben. Voor elke gecontroleerde zending wordt een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren (GDB-A) in TRACES opgemaakt. Hierin kunnen verschillende diersoorten vermeld worden. In 2019 werden 3.857 zendingen bij invoer gecontroleerd; hiervan werden 9 zendingen geweigerd.

Het aantal controles op ingevoerde paarden is licht gedaald (-5% ten opzichte van 2018. Het grootste deel van deze controles wordt uitgevoerd in de luchthaven van Luik (95%). In bijna de helft van de gevallen gaat het over de definitieve invoer van paarden (1572 zendingen). In het kader van competitiesport (deelname aan wedstrijden of training) zijn er 843 paarden gecontroleerd die terugkeerden uit een derde land en 175 paarden die de EU binnenkwamen met een tijdelijke toelating. 43% van de paarden is afkomstig uit IJsland, 33% uit landen op het Amerikaanse continent, ongeveer 17% is afkomstig uit het Midden-Oosten en 7% uit China, Hongkong en Thailand en 0,5% (13 zendingen) is afkomstig uit Australië.

De invoer van honden, katten en fretten kan onder 2 stelsels gebeuren: het commerciële en het niet-commerciële stelsel. De commerciële invoer heeft betrekking op een transport bestemd om de eigendom van een dier over te dragen, een verplaatsing van meer dan 5 gezelschapsdieren of een transport dat niet kan plaatsvinden binnen 5 dagen voor of na de verplaatsing van de eigenaar. Deze commerciële invoer vereist een controle door de Grenscontrolepost en het opstellen van een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren (GVDB-D). Bij niet-commerciële invoer begeleidt de eigenaar het dier tijdens de verplaatsing. Deze invoer wordt gecontroleerd door de douanediensten die bij onregelmatigheden een beroep doen op de GCP. De commerciële invoer van honden, katten en fretten neemt in omvangtoe: 53 zendingen (+23% ten opzichte van 2018) met in totaal 263 dieren. Drie zendingen werden geweigerd. Tijdens de controles door de douanediensten werd in 5 gevallen vastgesteld dat 6 honden en katten afkomstig uit andere lidstaten of derde landen niet aan de invoervoorwaarden voldeden. In alle 5 gevallen werden de dieren naar het land van oorsprong teruggestuurd.

De invoer gegroepeerd in de categorie “andere zoogdieren” is licht verminderd: van 64 zendingen in 2018 naar 40 zendingen in 2019. Hiervan is ongeveer 75% bestemd voor erkende instellingen (proefdieren). Het gaat hier voornamelijk om knaagdieren uit Japan en de USA.

De invoer van pluimvee en vogels is strikt gereglementeerd omwille van de risico's op aviaire influenza. In 2019 is er 1 zending pluimvee ingevoerd vanuit Canada. Er zijn 5 zendingen vogels andere dan pluimvee ingevoerd, voornamelijk bestemd voor dierenparken.

Voor de invoer van insecten is er een belangrijke daling van het aantal zendingen (-13% ten opzichte van 2018). Ongeveer 88% van het aantal zendingen heeft betrekking op insecten die worden binnengebracht voor de bestuiving en biologische gewasbescherming.Vermeerderingsmateriaal

Controles op de invoer van SPF-eieren, sperma, eicellen en embryo's
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal eenheden Aantal geweigerde dieren
SPF-eieren (Specific Pathogen Free) 6 0 180 kg 0 kg
Sperma, eicellen, embryo’s 27 1 66,46 eenheden 15 eenheden
Totaal 33 1 - 15 eenheden

Ten opzichte van het vorige jaar is het aantal zendingen van ‘levende’ producten licht verminderd. Er werd weinig rundersperma ingevoerd, de meerderheid van de zendingen bevat paardensperma. Er werden geen broedeieren ingevoerd vanwege de Europese reglementering met betrekking tot dierenziekten (Aviaire Influenza) en volksgezondheid (Salmonella). Het aantal zendingen van SPF-eieren (Specific Pathogen Free) ’is sterk gedaald; 6 zendingen in plaats van 26 in 2018.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren