www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLControles bij invoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.04.2020

Dieren en producten worden vanuit de hele wereld naar de Europese Unie aangevoerd. Om risico’s voor de volksgezondheid en de insleep van dieren- en plantenziekten te vermijden heeft de Europese Unie uitgebreide en in sterke mate geharmoniseerde regelgeving geformuleerd. Op basis hiervan voert het FAVV zijn controles uit.

Het FAVV heeft efficiënte importcontroles als doelstelling, die garanderen dat ingevoerde producten hetzelfde veiligheidsniveau halen dan de EU-producten, rekening houdend met de verdere mondialisering en complexiteit van de voedselketen en bijgestuurd op basis van een verfijning van de risicobeoordeling.


Controles bij invoer: aantal zendingen (met % geweigerde zendingen)
2017 2018 2019
Levende dieren 3.509
(0,4%)
4.085
(0,2%)
3.857
(0,2%)
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong 22.100
(0,6%)
22.968
(0,7%)
21.431
(0,7%)
Planten, plantaardige producten 18.856
(0,6%)
19.525
(1,0%)
26.297
(0,6%)
Producten niet bestemd voor humane consumptie 2.630
(0,9%)
2.539
(1,6%)
2.694
(1,1%)
Totaal 47.095
(0,6%)
49.117
(0,8%)
54.279
(0,6%)
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren