www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLMicrobiologisch contaminanten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.08.2019

Indicator micro-organismen
Bemonsteringsmateriaal
Diervoeders
Levensmiddelen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Water (niet gebruikt als drank)

Pathogene micro-organismen
Contactmaterialen
Diervoeders
Levensmiddelen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Water (niet gebruikt als drank)

AntibioticaresistentieElk jaar voert het FAVV meerdere tienduizenden microbiologische analyses uit op monsters uit de hele voedselketen. Zo worden pathogene micro-organismen opgespoord (Salmonella, Campylobacter, STEC- o.a. E. coli O157, O103, O104:H4, O111, O145 en O26), Listeria monocytogenes, Hepatitis A-virus, Norovirus, Cronobacter spp., Vibrio cholereae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica) en indicatororganismen voor de hygiëne (totaal kiemgetal, E. coli, Enterobacteriaceae, gisten en schimmels). Sommige indicatoren zoals coagulase positieve Staphylococcus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens en Clostridium botulinum kunnen bij hoge aantallen toxines produceren die humaan pathogeen zijn.

 Microbiologische criteria van toepassing op levensmiddelen van dierlijke oorsprong
Kip besmet met bacteriën, hoe gevaarlijk is dat ?
Rapport Trends and Sources (EN)
Indicator micro-organismen

Indicatororganismen zijn micro-organismen waarvan de aanwezigheid of concentratie samenhangt met de beheersing van de proceshygiëne. Het kunnen indicatoren zijn van een initiële microbiële contaminatie van rauwe producten, van de beheersing van contaminaties na hittebehandeling, van de hygiëne bij het hanteren van levensmiddelen, van de bewaaromstandigheden, ... Bijvoorbeeld Enterobacteriaceae of E. coli voor de opvolging van fecale contaminatie en gisten en schimmels voor de monitoring van contaminatie via de lucht.

Opgelet, hygiënecriteria voor één schakel in de voedselketen kunnen beschouwd worden als een veiligheidscriterium voor een andere schakel in de keten. Bijvoorbeeld, binnen dezelfde keten is Salmonella een proceshygiëne-indicator tijdens het slachten en een veiligheidscriterium voor gehakt vlees.


  Bemonsteringsmateriaal

  Aantal missies Aantal operatoren
  982 77

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Campylobacter 484 93,0 5
  E. coli 402 97,5 1
  Enterobacteriaceae 150 94,0 -
  Totaal kiemgetal 150 92,7 -
  Salmonella 1.503 95,3 10
  Totaal 2.151 94,5 15

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 2
  PV 2
  Andere 11
  Totaal 15

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Nekvel 34 Campylobacter
  Nekvel 27 Salmonella
  Swabs 10 E. coli
  Swabs 9 Enterobacteriaceae
  Swabs 11 Totaal kiemgetal
  Swabs 43 Salmonella


  Diervoeders

  Aantal missies Aantal operatoren
  209 90

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Enterobacteriaceae 247 92,7 15
  Totaal 247 92,7 15

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 2
  PV 4
  Inbeslagnemingen 3
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 5
  Andere 2
  Totaal 15

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Aanvullende diervoeders 1 Enterobacteriacea
  Volledige diervoeders 13 Enterobacteriacea
  Hondenkluiven 1 Enterobacteriacea
  Dierlijke eiwitten NHC 3 Enterobacteriacea


  Voedingsmiddelen

  Aantal missies Aantal operatoren
  5583 3698

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  AMR 1.671 99,9 -
  Clostridium perfringens 558 99,6 -
  Coliformen 75 93,3 3
  E. coli 5.828 97,9 33
  Enterobacteriaceae 2.182 93,0 18
  Enterococcen 102 99,0 -
  Totaal kiemgetal 3.106 86,7 67
  Gisten en schimmels 513 91,4 1
  Pseudonomas aeruginosa 131 96,9 3
  Sporen van sulfiet reducerende anaeroben 41 100 -
  Streptocoques 41 97,6 1
  Totaal 8.401 92,0 114

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 27
  PV 7
  Inbeslagnemingen 2
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 64
  Andere 14
  Totaal 114

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Slachtafval 3 E. coli
  Karnemelk 4 Enterobacteriaceae
  Boter 34 E. coli
  Boter 6 Enterobacteriaceae
  Schaaldieren 6 E. coli
  Schaaldieren 85 Totaal kiemgetal
  IJsblokjes 1 Coliformen
  IJsblokjes 1 Pseudonomas aeruginosa
  Water 4 Coliformen
  Water 3 E. coli
  Water 1 Enterococcen
  Water 5 Totaal kiemgetal
  Water 3 Pseudonomas aeruginosa
  Water 1 Streptocoques
  Kaas 34 E. coli
  Kaas 46 Enterobacteriaceae
  Kiemgroenten 1 E. coli
  Gember 1 Totaal kiemgetal
  Consumptie-ijs 1 E. coli
  Consumptie-ijs 48 Enterobacteriaceae
  Consumptie-ijs 12 Totaal kiemgetal
  Insecten 1 Totaal kiemgetal
  Melk 6 E. coli
  Melk 6 Enterobacteriaceae
  Melk 20 Totaal kiemgetal
  Bereide melk in flessen 4 Enterobacteriaceae
  Groenten, fruit en granen van het vierde gamma 1 E. coli
  Tweekleppige weekdieren 3 E. coli
  Noedels 1 E. coli
  Vloeibare eiproducten 1 Enterobacteriaceae
  Patisserie 14 Totaal kiemgetal
  Koude kant-en-klare maaltijden 1 E. coli
  Koude kant-en-klare maaltijden 9 Enterobacteriaceae
  Koude kant-en-klare maaltijden 10 Totaal kiemgetal
  Koude kant-en-klare maaltijden 23 Gisten en schimmels
  Warme kant-en-klare maaltijden 2 Clostridium perfringens
  Warme kant-en-klare maaltijden 2 E. coli
  Warme kant-en-klare maaltijden 9 Enterobacteriaceae
  Warme kant-en-klare maaltijden 7 Totaal kiemgetal
  Warme kant-en-klare maaltijden 7 Gisten en schimmels
  Cayennepeper 1 Totaal kiemgetal
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 3 E. coli
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 5 Totaal kiemgetal
  Volledige zuigelingenvoeding 1 Enterobacteriaceae
  Vleesbereidingen 3 E. coli
  Vleesbereidingen 37 Totaal kiemgetal
  Opvolgzuigelingenvoeding 1 Enterobacteriaceae
  Vleesproducten 2 E. coli
  Vleesproducten 12 Enterobacteriaceae
  Vleesproducten 22 Totaal kiemgetal
  Vleesproducten 9 Gisten en schimmels
  Pudding 1 Enterobacteriaceae
  Quorn 1 Totaal kiemgetal
  Rijstpap 1 Enterobacteriaceae
  Schaaldierensalade 1 E. coli
  Schaaldierensalade 8 Totaal kiemgetal
  Schaaldierensalade 1 Gisten en schimmels
  Vissalade 4 Totaal kiemgetal
  Vissalade 4 Gisten en schimmels
  Salades bereid op basis van rijst, pasta en griesmeel 1 E. coli
  Vegetarische spread/tapenade 20 Totaal kiemgetal
  Tofu 7 Totaal kiemgetal
  Vlees 1 AMR
  Vlees 17 E. coli
  Vlees 154 Totaal kiemgetal
  Yoghurt 4 Enterobacteriaceae


  Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

  Aantal missies Aantal operatoren
  40 3

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Enterobacteriaceae 46 100 -
  Totaal 46 100 -


  Water (niet gebruikt als drank)

  Aantal missies Aantal operatoren
  147 137

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Clostridium perfringens 147 96,6 1
  Coliformen 56 80,4 7
  E. coli 147 94,6 7
  Enterococcen 55 94,5 3
  Pseudonomas aeruginosa 53 98,1 1
  Totaal 149 87,9 10

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 2
  PV 7
  Andere 1
  Totaal 10

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Water (niet gebruikt als drank) 4 Clostridium perfringens
  Water (niet gebruikt als drank) 5 Coliformen
  Water (niet gebruikt als drank) 4 E. coli
  Water (niet gebruikt als drank) 2 Enterococcen
  Water gebruikt in bereidingen 6 Coliformen
  Water gebruikt in bereidingen 4 E. coli
  Water gebruikt in bereidingen 1 Enterococcen
  Water gebruikt in bereidingen 1 Clostridium perfringens
  Water gebruikt in bereidingen 1 Pseudonomas aeruginosa
Pathogene micro-organismen

Bij het analyseren van voedingsmiddelen op pathogenen, wordt gefocust op de micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken bij de mens door de consumptie van levensmiddelen die ziekteverwekkers bevatten. Sommige bacteriën produceren toxines waardoor men ziek wordt. Onder de pathogene micro-organismen vallen bacteriën (vb. Listeria monocytogenes, Salmonella, shigatoxineproducerende E. coli (STEC), Yersinia enterocolitica) en virussen (vb. Norovirus, Hepatitis A virus).


  Contactmaterialen

  Aantal missies Aantal operatoren
  2 2

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Norovirus 2 100 -
  Totaal 2 100 -


  Diervoeders

  Aantal missies Aantal operatoren
  849 479

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Salmonella 932 98 17
  Totaal 932 98 17

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 4
  PV 4
  Inbeslagnemingen 2
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 5
  Andere 2
  Totaal 17

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Aanvullende diervoeders 1 Salmonella
  Volledige diervoeders 6 Salmonella
  Dierlijke eiwitten NHC 4 Salmonella
  Hondenkluiven 1 Salmonella
  Producten van landdieren 3 Salmonella
  Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten 4 Salmonella


  Levensmiddelen

  Aantal missies Aantal operatoren
  8.522 4.947

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Bacillus cereus 1.791 99,4 -
  Campylobacter 2.068 98,8 2
  Clostridium botulinum 228 100 -
  Cronobacter sakazakii 213 99,5 1
  Hepatitis A Virus 747 100 -
  Listeria monocytogenes 9.155 99,2 28
  Norovirus 459 98,7 -
  Salmonella 6.407 98,3 25
  Shigella spp 1 100 -
  Staphylococcus 3.829 98,8 9
  STEC 3.411 99,5 3
  Vibrio cholerae 236 98,3 -
  Vibrio cholerae pathogène 2 100 -
  Vibrio parahaemolyticus 89 92,1 1
  Vibrio parahaemolyticus pathogène 10 90,0 -
  Humaan pathogene Yersinia enterocolitica 322 99,4 -
  Totaal 15.523 98,1 69

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 5
  PV 10
  Inbeslagnemingen 8
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
  Andere 45
  Totaal 69

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Slachtafval 2 Salmonella
  Boter 17 Listeria monocytogenes
  Boter 8 Staphylococcus
  Schaaldieren 1 Salmonella
  Schaaldieren 2 Staphylococcus
  Schaaldieren 1 Vibrio cholerae
  Komijn 1 Bacillus cereus
  Komijn 2 Salmonella
  Water 1 Norovirus
  Spinazie 1 Salmonella
  Visfilets 2 Listeria monocytogenes
  Kaas 16 Listeria monocytogenes
  Kaas 17 Staphylococcus
  Kaas 2 STEC
  Consumptie-ijs 1 Listeria monocytogenes
  Consumptie-ijs 1 Salmonella
  Consumptie-ijs 4 Staphylococcus
  Melk 1 STEC
  Groenten, fruit en granen van het vierde gamma 2 Listeria monocytogenes
  Tweekleppige weekdieren 1 Norovirus
  Tweekleppige weekdieren 3 Vibrio cholerae
  Tweekleppige weekdieren 6 Vibrio parahaemolyticus
  Tweekleppige weekdieren 1 Vibrio parahaemolyticus pathogène
  Patisserie 1 Staphylococcus
  Koude kant-en-klare maaltijden 1 Bacillus cereus
  Koude kant-en-klare maaltijden 1 Staphylococcus
  Warme kant-en-klare maaltijden 4 Bacillus cereus
  Warme kant-en-klare maaltijden 1 Salmonella
  Warme kant-en-klare maaltijden 2 Staphylococcus
  Vissen 1 Listeria monocytogenes
  Zwarte peper 1 Salmonella
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 1 Listeria monocytogenes
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 4 Staphylococcus
  Opvolgzuigelingenvoeding 1 Bacillus cereus
  Vleesbereidingen 1 Bacillus cereus
  Vleesbereidingen 5 Listeria monocytogenes
  Vleesbereidingen 1 Norovirus
  Vleesbereidingen 17 Salmonella
  Vleesbereidingen 3 STEC
  Vleesbereidingen 1 Humaan pathogene Yersinia enterocolitica
  Volledige zuigelingenvoeding 1 Cronobacter sakazakii
  Vleesproducten 1 Campylobacter
  Vleesproducten 15 Listeria monocytogenes
  Vleesproducten 1 Norovirus
  Vleesproducten 6 Salmonella
  Vleesproducten 3 Staphylococcus
  Quorn 1 Listeria monocytogenes
  Rijstpap 1 Bacillus cereus
  Schaaldierensalade 6 Listeria monocytogenes
  Schaaldierensalade 1 Vibrio parahaemolyticus
  Vissalade 3 Listeria monocytogenes
  Vissalade 2 Staphylococcus
  Salades bereid op basis van rijst, pasta en griesmeel 1 Bacillus cereus
  Salades bereid op basis van rijst, pasta en griesmeel 1 Staphylococcus
  Vegetarische spread/tapenade 2 Staphylococcus
  Swabs 10 STEC
  Swabs 1 Humaan pathogene Yersinia enterocolitica
  Spierweefsel (vlees) 3 Salmonella
  Tomaten 1 Norovirus
  Vlees 24 Campylobacter
  Vlees 72 Salmonella
  Vlees 1 STEC
  Zakoeski 1 Norovirus


  Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

  Aantal missies Aantal operatoren
  43 4

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Salmonella 50 100 -
  Totaal 50 100 -


  Water (niet gebruikt als drank)

  Aantal missies Aantal operatoren
  12 6

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen

  Salmonella

  29 100 -
  Totaal 29 100 -
Antibioticaresistentie

De Belgische overheden besteden heel wat aandacht aan de problematiek van de antimicrobiële resistentie, zowel bij mensen als bij dieren. Niet alleen wordt de situatie opgevolgd door monitoring van de antimicrobiële resistentie (analyses van commensalen en zoönoses bij vlees en bij levende dieren) en het gebruik van antibiotica, maar er worden ook concrete maatregelen genomen en voorbereid om tot een rationeel gebruik van antibiotica in de dierlijke sector te komen zodat de resistentie teruggedrongen kan worden en zo vermeden wordt dat ze een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Samen met de verschillende betrokkenen uit de sector levert het FAVV een financiële bijdrage aan en werkt het samen met het kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals). Dit expertisecentrum sensibiliseert veehouders en dierenartsen, en stelt adviezen en formularia op om tot een verantwoord gebruik van antibiotica te komen. Deze initiatieven hebben een daling van 26% in de verkoop van antibiotica tussen 2011 en 2017 teweeggebracht.

AMCRA

Het Kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), een initiatief van alle betrokken actoren uit de sector en mede ondersteund en gefinancierd door het FAVV en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), is werkzaam sedert 2012.
Jaarlijks worden strategische doelstellingen vastgelegd ter bevordering van de informatie, sensibilisatie en communicatie in het kader van de antimicrobiële resistentie bij productie- en gezelschapsdieren. Hun uitgebrachte adviezen, formularia, gezondheidsgidsen en dergelijke worden gepubliceerd op hun website (www.amcra.be). Verder verzorgt AMCRA sensibilisatiecampagnes, roadshows voor dierenartsen en veehouders en vaardigt ze sprekers af op nationale en internationale congressen.

Ook in 2018 ondersteunde AMCRA de overheid en de sectoren. Bij de communicatie en sensibilisatie werd de nadruk gelegd op het versterken van de 1-1- relatie veehouder-dierenarts en op de implementatie van een bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak. Ook de samenwerking met de sector van de gezelschapsdieren werd versterkt. In deze sector werd de toepassing van de AMCRA-richtlijnen over het gebruik van ‘rode antibiotica’ gestimuleerd en er werd een folder opgesteld met de boodschap ‘Antibiotica, baat het niet, dan schaadt het wel’. Het advies ‘Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau’ en 2 adviezen over zinkoxide en colistine werden gepubliceerd. Verder blijft AMCRA een belangrijke rol spelen binnen het beheerscomité van het convenant voor de vermindering van het antibioticagebruik en de verdere sensibilisering van veehouders en dierenartsen. De wetenschappelijke eenheid van AMCRA werkt in opdracht van het FAGG aan de analyse van de gegevens uit Sanitel-Med. Ook in 2019 gaat de samenwerking verder.


2018 – Eerste twee doelstellingen behaald

Eind 2017 werd in het kader van het convenant tussen de federale overheid en de betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector twee van de drie vooropgestelde strategische doelstellingen bereikt. In vergelijking met 2011 werd een reductie van 86% in het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling 75% tegen eind 2020) en een reductie van 66% in het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling 50% tegen eind 2017) bekomen. Verdere aanmoedigende resultaten werden bekomen om de derde strategische doelstelling, namelijk een reductie van 50% in het algemeen gebruik van antibiotica tegen eind 2020, te realiseren. Hiervoor werd eind 2017 een cumulatieve daling van 26% genoteerd. Het tweede jaarverslag over de activiteiten en resultaten ‘2017’ van het beheerscomité van dit convenant werd gepubliceerd op de website van het FAVV.Figuur : Evolutie van de consumptie van antibacteriële producten per biomassa (som van de geproduceerde kilogrammen vlees per jaar in België van runderen, varkens, pluimvee en kleine herkauwers aangevuld met het aantal aanwezige melkkoeien vermenigvuldigd met hun metabool gewicht) in de diergeneeskunde in België tussen 2011 en 2017.


Figuur : Door AMCRA vooropgesteld jaarlijks reductiepad in het totaalgebruik van antibiotica tussen 2011 en 2020 (blauwe balken) en de reële bereikte reductie tussen 2011 en 2017 (rode balken).


Figuur : Het aandeel in gebruik van producten met een gele (1e keus antibiotica), oranje (2e keus antibiotica) of rode (3e keus antibiotica = kritisch belangrijke antibiotica (fluoroquinolonen en 3e en 4e generatie cephalosporines)) kleurcode bij dieren in België tussen 2013 en 2017, en evolutie in percentage tussen 2016 en 2017 (kleurcode = overeenkomstig de AMCRA formularia).

In 2018 ontvingen de houders van vleeskalveren, pluimvee en varkens hun eerste benchmarkrapport gebaseerd op de door de dierenarts geregistreerde gegevens in Sanitel-Med, een centrale databank die beheerd wordt door het FAGG.
Antibioticaresistentie is het prototype van een ‘one health’-problematiek. In 2018 werden de eerste stappen gezet naar een ‘one health AMR’-actieplan waarbij zowel de humane geneeskunde, de diergeneeskunde en het leefmilieu betrokken zijn.

Sinds 2011 wordt door het FAVV de antimicrobiële resistentie van zoönosen en indicatorkiemen bij kalveren, jonge runderen, varkens, pluimvee en dierlijke producten opgevolgd. Sedert 2014 is de op Europees niveau geharmoniseerde monitoring volledig geïntegreerd in de nationale monitoring. De antimicrobiële resistentie van o.a. E. coli, Salmonella en Campylobacter wordt opgevolgd evenals het voorkomen van ESBL-, AmpC- en carbapenemaseproducerende E. coli’s. Gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden op de website van het FAVV. De Europese resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in het “EU Summary report on AMR” op de website van de EFSA.


Monitoring van antimicrobiële resistentie bij zoönotische bacteriën

Campylobacter

De antimicrobiële resistentie van Campylobacter jejuni werd geëvalueerd op 271 stammen afkomstig van karkassen en vlees van pluimvee. De resistentie tegen fluoroquinolonen en tetracycline bleef geleidelijk stijgen in 2017.
 • 30% van de isolaten zijn gevoelig voor alle geteste antibiotica, een lichte afname ten opzichte van 2017;
 • 8,2% van de isolaten zijn resistent aan 3 geteste antibiotica of meer, een sterke toename ten opzichte van 2017 (+7,4%).


Salmonella

Bij levende dieren worden jaarlijks de Salmonella-isolaten genomen in het kader van het nationale Salmonella bestrijdingsprogramma bij leghennen en braadkippen onderzocht op hun antimicrobiële resistentie profiel. Deze analyses kaderen in de Europese geharmoniseerde monitoring. Het resistentieprofiel is sterk afhankelijk van het serotype Salmonella.

  Leghennen
  Bij leghennen werden in 2018, 24 isolaten geanalyseerd waaronder 6 S. Enteritidisisolaten, 14 S. Infantisisolaten en telkens 1 isolaat van S. Jerusalem, S. Kedougou, S. Rissen en S. Typhimurium. 3 van de 6 S. Enteritidisisolaten waren resistent tegen colistine, 35,7% van de S. Infantisisolaten was resistent en 28,6% was multiresistent. Eén isolaat was op de grens resistent tegen tigecycline, een ‘last resort’-antibioticum voor de humane geneeskunde. S. Typhimurium was multiresistent en S. Jerusalem was resistent tegen ampicilline en cefotaxime.

  Braadkippen
  In 2018 werden 178 isolaten geanalyseerd bij braadkippen: 72% van de isolaten was resistent tegen minstens een van de onderzochte antibiotica, 57% van de isolaten was multiresistent (> 2 antibiotica). Dit betekent terug een stijging in resistentie in 2018 ten opzichte van 2017, na een sterke daling in 2017 in vergelijking met 2016. Dit is vermoedelijk te wijten aan het groot aantal S. Infantisisolaten. Binnen de S. Infantisisolaten is het percentage multiresistente stammen (tegen >3 geteste antibiotica) nog gestegen van 67% in 2017 naar 90% in 2018. Bij S. Typhimurium is het percentage resistente isolaten in 2018 (77,8%) gedaald in vergelijking met 2016 (93%) en 2017 (81%).

  Resultaten van de meest voorkomende serotypes genomen bij braadkippenbedrijven in 2018
    Aantal
  isolaten
  Resistent tegen
  minstens
  1 antimicrobieel
  middel (%)
  Multiresistent
  (>3 antimicrobiële
  middelen) (%)
  Multiresistent
  (> 2 antimicrobiële
  middelen) (%)
  S. Infantis 60 96,7 90,0 95,0
  S. Paratyphi B var. Java 26 100 42,3 57,7
  S. Rissen 24 4,2 4,2 4,2
  S. Minnesota 10 90,0 10,0 30,0
  S. Typhimurium 9 77,8 44,4 44,4
  Monofasische S. Typhimurium 9 100 22,2 88,9
  S. Livingstone 8 0 0 0


  Levensmiddelen
  De antimicrobiële resistentie werd bepaald op 130 Salmonellastammen die geïsoleerd werden uit voeding in het kader van het controleprogramma van het FAVV. Voor het vierde jaar op rij werd de MIC (minimale inhibitorische concentratie) -bepaling uitgevoerd op alle aangetroffen serotypes. 29% van de stammen vertoonden geen resistentie, 9,7% waren resistent tegen 1 antibioticum, terwijl 51,6% multiresistent waren (resistent tegen 3 of meer antibiotica). De meest voorkomende resistenties betreffen sulfamethoxazole (58%), ciprofloxacine (45%), tetracycline (41%) en nalidixinezuur (35%).

  In het kader van een geharmoniseerde monitoring in de EU werd de antimicrobiële resistentie bepaald op 115 Salmonellastammen geïsoleerd uit karkasmonsters genomen ter verificatie van het proceshygiënecriterium voor Salmonella. De monsters werden bekomen via het controleprogramma van het FAVV (47) en via de autocontrole door operatoren (68). De Europese geharmoniseerde monitoring betrof in 2018 karkassen van braadkippen, net zoals in 2016. 14,6% van de stammen vertoonden geen resistentie, 6,3% waren resistent tegen 1 antibioticum, terwijl 59,5% multiresistent waren (resistent tegen 3 of meer antibiotica). De meest vookomende resistenties betreffen sulfamethoxazol (83%), ciprofloxacine (70%), trimethoprim (54%) en ampiciline (51%). Vergeleken met 2016 stelt men een verhoging van de resistentie vast voor alle geanalyseerde antibiotica, behalve voor nalidixinezuur.MRSA
(methicilline resistente Staphylococcus aureus)

Sedert 2011 wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd naar de prevalentie en antimicrobiële resistentie van MRSA. Het betreft een cyclus van drie jaar die zich telkens herhaalt waarin in het eerste jaar de monitoring bij pluimvee uitgevoerd wordt, het volgende jaar bij rundvee en het derde jaar bij varkens. Zo werden in 2016 varkens, in 2017 pluimvee, en in 2018 de runderen bemonsterd. De percentages MRSA-positieve isolaten bij de verschillende categorieën van runderen in 2018 worden hieronder weergegeven.

Prevalentie van MRSA dat tot het clonaal-complex CC398 (diergerelateerde MRSA) behoren in 2018
  Aantal analyses MRSA (%)
Vleeskalveren 145 54,5
Vleesrunderen 103 8,7
Melkkoeien 93 14,0

Daar waar er een lichte daling werd waargenomen van de prevalentie van MRSA bij de verschillende categorieën tussen 2012 en 2015, wordt nu een stijging waargenomen tussen 2015 en 2018. Geen enkele stam was resistent tegen ‘last resort’-antibiotica in de humane geneeskunde.


Monitoring van antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen

Er wordt jaarlijks een op Europees niveau geharmoniseerde monitoring uitgevoerd van de antimicrobiële resistentie van E. coli bij pluimvee, vleeskalveren en varkens op het niveau van het slachthuis. Bij jonge vleesrunderen wordt een gelijkaardige monitoring uitgevoerd op het bedrijf. De monitoring bij jonge vleesrunderen is een nationaal initiatief.

Resultaten monitoring antimicrobiële resistentie bij indicator E. coli 2018
  Aantal
isolaten
Resistent tegen
minstens
1 antimicrobieel
middel (%)
Multiresistent
(>3 antimicrobiële
middelen) (%)
Multiresistent
(> 2 antimicrobiële
middelen) (%)
E. coli – pluimvee 146 93,1 72,6 82,9
E. coli – varkens 185 76,2 40,0 52,4
E. coli – jonge runderen 151 51,0 20,5 24,5
E. coli – kalveren 190 86,8 63,3 69,1

Bij alle diersoorten stijgt het percentage resistente en multiresistente kiemen ten opzichte van 2017. Bij pluimvee wordt het meest frequent en in stijgende lijn resistentie waargenomen tegen ampicilline (85,6 % in 2018, 77% in 2017), sulfamethoxazole (76,7% in 2018, 62% in 2017), trimethoprim (62,3% in 2018, 50,3% in 2017) en ciprofloxacine (60,9% in 2018, 58% in 2017). De meest voorkomende resistentie bij varkens is de resistentie tegen sulfamethoxazole (58% in 2018, 48% in 2017), gevolgd door trimethoprim (53,5% in 2018, 46% in 2017), ampicilline (49,2% in 2018, 52% in 2017), en tetracycline (47,6% in 2018, 47% in 2017). Bij jonge runderen wordt er een opvallende stijging van het percentage resistentie isolaten gezien (51% in 2018, 27% in 2007). Een volledige trendanalyse is terug te vinden in de jaarlijkse trendrapporten van Sciensano.


ESBL producerende Escherichia coli

Resistentie tegen betalactamantibiotica komt frequent voor bij E. coli. Deze resistentie kan fenotypisch onderverdeeld worden in verschillende groepen, nl. ESBL- (extended spectrum beta-lacatamase), AmpC- en carbapenemaseproducerende E. coli’s. Een monitoring om de verdeling van de verschillende groepen in kaart te brengen werd voor het vierde opeenvolgende jaar uitgevoerd bij varkens en vleeskalveren en voor de derde maal bij pluimvee.


Net zoals in 2017 werd ook in 2018 bij pluimvee het carbapenemaseproducerend fenotype waargenomen, telkens in combinatie met ofwel ESBL ofwel AmpC. Dit kon eveneens net zoals in 2017, niet bevestigd worden aan de hand van genetische testen.


Bij varkens werd in 2018 een verschuiving gezien waarbij procentueel het fenotype ESBL (82,4% in 2018, 90,6% in 2017) daalt en dit ten voordele van het fenotype AmpC (10,1% in 2018, 4,7% in 2017). Het voorkomen van het fenotype AmpC in combinatie met ESBL (4,4% in 2018, 4,1% in 2017) is stabiel ten opzichte van 2017.


Bij vleeskalveren werd in 2018 voor de eerste keer het carbapenemaseproducerend fenotype waargenomen. Net zoals bij pluimvee konden deze resultaten niet bevestigd worden met genetische testen. Verhoudingsgewijs wordt er eveneens een lichte verschuiving gezien ten opzichte van 2017 ten voordele van het type AmpC (6,7% in 2018, 3,5% in 2017) en het gemengde type ESBL/AmpC (8,4% in 2018, 7,1% in 2017) ten opzichte van het ESBL-type (82,7% in 2018, 87,6 in 2017).


Vanaf 2011 tot 2015 werden op monsters van pluimveevlees (karkassen en versneden vlees met vel) kwantitatieve analyses (tellingen) uitgevoerd op ESBL-, AmpC- of carbapenemaseproducerende E. coli. Sinds 2016 werd overgeschakeld op een detectietechniek. In 2018 werden 300 monsters geanalyseerd. In 62,3% van de monsters werd ESBL gedetecteerd. Net zoals in 2016 en 2017 is de meest voorkomende resistentie die tegen cefotaxime, ampicilline, ceftazidime en sulfamethoxazole.

In het kader van de geharmoniseerde monitoring in de EU, werden 299 monsters varkensvlees en 301 monsters rundsvlees onderzocht op aanwezigheid van ESBL-, AmpC- of carbapenemaseproducerende E. coli. Respectievelijk 1,3% (4,3% in 2017) en 5,6% (5,3% in 2017) van de stalen waren positief. Net zoals in 2016 en2017 is de meest voorkomende resistentie bij varkensvlees tegen ampicilline, cefotaxime en ceftazidime. Voor rundsvlees stelt men een zelfde resistentieprofiel vast.

In het kader van het controleprogramma van het FAVV werden 299 monsters van rauwe koemelk geanalyseerd op aanwezigheid van ESBL-, Ampc- of carbapenemaseproducerende E.coli: 10% was positief.
312 monsters van vissen afkomstig van de aquacultuur en schaaldieren werden geanalyseerd op de aanwezigheid van ESBL-, AmpC- of carbapenemaseproducerende E. coli: 5% was positief (1,05% in 2017).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren