www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGGO Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2019

Levensmiddelen en diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) of afgeleide producten van GGO's voor zover de GGO's in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO's moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9% en indien deze aanwezigheid toevallig of technisch onvermijdelijk is.

Het FAVV neemt monsters van diervoeder en levensmiddelen, al dan niet GGO geëtiketteerd, in de verwerking, de distributie en bij de invoer.

De controles op GGO's hebben enerzijds tot doel om zich ervan te vergewissen dat de levensmiddelen en de diervoeders die genetisch gewijzigd zijn of die afgeleid zijn van GGO's wel degelijk toegelaten zijn, en anderzijds om zich ervan te vergewissen dat de etikettering van de producten die toegelaten GGO's bevatten, die eruit bestaan of samengesteld zijn, conform is.


Aantal missies Aantal operatoren
350 253 


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 175 97,7 2
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 84 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 30 100 -
Voorbereiding producten van soja, maïs, rijs 34 100 -
Papaja 42 100 -
Plantaardige dranken 9 100 -
Totaal 374 98,9 2


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 1
Inbeslagnemingen 1
Totaal 2


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Volledige diervoeders 2 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Vitamine B2 1 niet toegelaten GGOAanwezigheid van een niet-toegelaten genetisch gemodificeerd organisme (GGO) in vitamine B2 bestemd voor diervoeding

In 2018 heeft het FAVV, in het kader van zijn officiële controles, de aanwezigheid van recombinant DNA van een niet-toegelaten genetisch gemodificeerde bacterie Bacillus subtilis aangetroffen in een additief, vitamine B2, bestemd voor diervoeders.

Het is toegelaten additieven te produceren door middel van genetisch gemodificeerde micro-organismen maar deze laatsten mogen niet langer volledig of gedeeltelijk, al dan niet levend in het additief aanwezig zijn, zo niet moeten ze het voorwerp uitmaken van een toelatingsprocedure volgens de Europese wetgeving, namelijk Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Op grond van de wetgeving inzake ggo’s werd de bacterie B. subtilis niet aan een toelatingsaanvraag onderworpen. De aanwezigheid ervan in een diervoeder is dus verboden. De aanwezigheid van genetisch gemodificeerde B. subtilis in vitamine B2 bestemd voor diervoeder heeft reeds in het verleden voor bezorgdheid gezorgd. Voor een bijzondere stam van B. subtilis met vier antibioticaresistente genen heeft het Europees Voedselagentschap (EFSA) beslist dat de aanwezigheid van deze genetisch gemodificeerde bacterie in vitamine B2 een risico inhield voor zowel dieren, consumenten, gebruikers en milieu. Het is het DNA van deze bijzondere stam die in het kader van het controleprogramma van het FAVV aangetroffen werd. Het Agentschap heeft daarom alle maatregelen getroffen om de niet-conforme partij vitamine B2 uit te handel te halen, alsook alle diervoeders die met deze partij vervaardigd zijn. Deze maatregelen werden op Europees vlak opgevolgd met als gevolg dat een zeer grote hoeveelheid diervoeder vervaardigd met de bewuste partij vitamine B2 uit de handel gehaald werd.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren