www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGeneesmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2019

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.). Verdachte monsternames i.v.m. anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.


Diergeneesmiddelen
Anabolica
Verboden stoffen
Versterkte controles
Diergeneesmiddelen

In 2018 is het opsporen van residuen van anti-parasitaire middelen in dierlijke producten nog verscherpt. Het doel was te controleren of er geen illegaal gebruik van niet-toegelaten stoffen was aangezien het gebruik van fipronil in leghennenbedrijven in 2017 een dergelijk geval was.

Het aantal opgespoorde stoffen is verruimd en er werden ook bijkomende diersoorten geanalyseerd.

Naast de monsters afgenomen in de leghennenbedrijven werden ook monsters van eieren en eiproducten afgenomen in de distributiesector, de verwerkingssector en bij de import om de conformiteit van de Belgische eieren, maar ook van de productie van andere landen te controleren.

In het slachthuis werden monsters van lever en vet afgenomen bij braadkippen, uitstootkippen, runderen, varkens, paarden en schapen. Er is gekozen om 2 verschillende soorten monsters af te nemen aangezien bepaalde stoffen zich bij voorkeur ophopen in de lever en andere in het vet. Er werden ook monsters van melk geanalyseerd.

Alle monsters waren conform.


Aantal missies Aantal operatoren
4.425 990

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 247 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 6.615 98,4 23
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 920 100 -
Bijenteeltproducten 189 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 730 99,7 2
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 128 100 -
Non-Food 6 100 -
Totaal 8.835 98,7 25

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 25
Totaal 25

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Faeces 3 Trimethoprim, Sulfadiazine, Sulfachloorpyridazine, Oxfendazoolsulfon, Oxfendazole, Fenbendazol, Doxycycline, Antibiotica (screening multiresidus)
Vissen 2 SOM malachietgroen + leucomalachietgroen, Som cristal violet + metabolieten, Quinolonen (screening multiresidus), Ofloxacine, Leucomalachietgroen, Leucocristal violet
Injectieplaats 68 Tylosin, Tulathromycin, Trimethoprim, Tolfenaminezuur, Tilmicosine, Thiamphenicol, Tetracycline, Sulfadoxine, Sulfadimethoxine, Spiramycine, Spectinomycine, Praziquantel, Oxytetracycline, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus), Neospiramycine, Neomycine, Metamizol, Meloxicam, Mebendazol, Lincomycine, Ivermectine, Gamithromycine, Foxim, Flunixin, Florfenicolamine, Florfenicol, Dihydrostreptomycine, Clorsulon, Benzylpenicilline, Benzimidazolen (screening multiresidus), Avermectine (screening multiresidu), Antibiotica (screening multiresidus), Ampicilline, Amoxicilline, Abamectine, 4-methylaminoantipyrine, 4-epi tetracycline, 4-epi-oxytetracycline
Spierweefsel (vlees) 37 Tulathromycin, Tilmicosine, Tetracyclines (screening multiresidus), Sulfadoxine, Som oxytetracycline+epi-oxytetracycline, Praziquantel, Oxytetracycline, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus), Metamizol, Meloxicam, Ivermectine, Gamithromycine, Flunixin, Flufenaminezuur, Florfenicolamine, Florfenicol, Doxycycline, Dichlofenac, Clorsulon, Benzylpenicilline, Benzimidazolen (screening multiresidus), Avermectine (screening multiresidu), Antibiotica (screening multiresidus), Amoxicilline, 4-epi-oxytetracycline
Urine 1 Tetracyclines (screening multiresidus), Oxytetracycline
Anabolica

Aantal missies Aantal operatoren
3182 1.405

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 542 99,8 -
Landbouwbedrijf 3.306 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 91 100 -
Bewakingsplan - Slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven 3.528 100 -
Bewakingsplan - Invoer 62 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Totaal 7.531 100 -

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 1 Progesteron, Gestagenen (screening multiresidus)
Verboden stoffen

Aantal missies Aantal operatoren
2.068  631

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 463 99,6 2
Dranken 179 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 64 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 1.116 99,9 -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 41 100 -
Bijenteeltproducten 35 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 648 99,2 5
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 55 100 -
Totaal 2.601 99,7 7

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 2
Andere 5
Totaal 7

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Volledige diervoeders 2 Salinomycine, Lasalocid, Detectie toevoeg./geneesmiddelen
Schaaldieren 5 Nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidus), 3-amino-2-oxazolidinon (AOZ)
Injectieplaats 1 Chlooramphenicol
Versterkte controles

Er zijn 6 types versterkte controle die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk: de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

Van de versterkte controles van het type R die aan rundveebedrijven opgelegd werden, werden er 9 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 1 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers et 3 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen. Van de versterkte controles van het type R die aan varkensbedrijven werden opgelegd, werden er 7 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 1 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale onstekingsremmers en 2 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen.

Er werden in 2018 4 verzoeken tot beroep ingediend. Deze verzoeken hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie.


Evolutie van de versterkte H- en R-controles in rundvee- en varkensbedrijven.
  Niet-toegestane stoffen Toegelaten stoffen
  H  H N1-N2 M1-M2 R R
  Runderen Varkens     Runderen Varkens
2016 0 0 1 0 23a 12b
2017 0 0 0 0 9 10c
2018 1d 0 0 0 13e 10f

a In 4 gevallen werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
b In 1 geval werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
c In 2 gevallen werd de non-conformiteit in 2016 vastgesteld
d De non-conformiteit werd in 2017 vastgesteld
e In 1 geval werd de non-conformiteit in 2017 vastgesteld
f In 1 geval werd de non-conformiteit in 2017 vastgesteld
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren