www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLResultaten per sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2019

Inspectie van de autocontrole: differentiatie van de aanpak in functie van de aanwezigheid van een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem

Voor diervoeder- en levensmiddelenfabrikanten, slachthuizen, grootkeukens met bereiding ter plaatse en operatoren uit de primaire sector waarvoor een op de HACCP-beginselen gebaseerd autocontrolesysteem verplicht is, werd vanaf 2017 een nieuwe aanpak voor de inspectie van het autocontrolesysteem uitgerold. Bij operatoren zonder een gevalideerd autocontrolesysteem voor de onderzochte activiteiten wordt de scope autocontrole gecontroleerd volgens de in het inspectieplan voorziene scopefrequentie. Voor operatoren die wel over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken voor de onderzochte activiteiten, wordt de scope autocontrole enkel geïnspecteerd indien tijdens dezelfde missie minimum één van de basisscopes (infrastructuur, inrichting en hygiëne, meldingsplicht, traceerbaarheid, nevenstromen en dierlijke bijproducten) wordt gecontroleerd en deze minstens één eindresultaat ‘ongunstig’ heeft.


Resultaten voor bepaalde scopes voor primaire productie, verwerking en distributie van producten, en contactmaterialen. De resultaten voor de scopes etikettering en transport worden eveneens (apart) weergegeven.

  Primaire productie Verwerking van producten Distributie van producten Contact-materialen Etikettering Transport
Aantal missies 10.698 3.426 23.341 114 6.532 1.463
Aantal operatoren 8.959 3.098 22.430 114 6.031 1.061
  Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 95,9 83,3 88,3 88,4 - -
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 87,0 92,8 - - - -
Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole - - 53,3 - - -
Autocontrolesysteem 92,4 84,7 94,5 82,6 - -
Traceerbaarheid 87,5 91,0 86,0 94,5 - -
Fytosanitaire controle Niet van toepassing - Niet van toepassing - - -
Gewasbeschermingsmiddelen 90,4 - - - - -
Dierengezondheid 92,9 - - - - -
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 91,5 - - - - -
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie

92,7

96,6

85,3

-

-

-

Etikettering - - - - 82,7 -
Nevenproducten van levensmiddelen - 97,9 100 - - -
Rookverbod - - 94,6 - - -
Vervoer - - - - - 89,5
Totaal 91,6 88,6 72,3 88,5 82,7 89,5

(Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scope ‘fytosanitaire controle’.)

De sectoren en de inspectieresultaten ervan worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren