www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van niet-levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.05.2019

Groot- en kleinhandel planten, zaaizaden en hout

Hieronder vallen de verkoop van planten, zaaizaden en vermeerderingsmateriaal, en schors.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Traceerbaarheid 460 97,2
Fytosanitaire controle 361 Niet van toepassing
Totaal (inspecties "fytosanitaire controle" niet inbegrepen) 460 97,2


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 7
PV’s 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 6
Andere 1
Totaal 15

De resultaten voor 2018 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren