www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van producten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2019

Aantal missies Aantal operatoren
23.341 22.430


De resultaten van de inspectiemissies in de distributiesector zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
Samenwerking tussen Brulabo en het FAVV voor de controle van de B2C-inrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake veiligheid van de voedselketen

Sinds 8 december 2015 heeft het FAVV een samenwerkingsprotocol afgesloten met Brulabo, vroeger “Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie”. In het kader van het protocol werken inspecteurs van Brulabo samen met het FAVV voor de controles op en monsternemingen bij de inrichtingen van de distributiesector gevestigd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie over de activiteiten van Brulabo in 2018 kan worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.brulabo.irisnet.be/wp-content/uploads/Brulabo2018Nl.pdf


Bereiden en/of verdelen van voeding aan leerlingen in de school: welke activiteiten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV?

Het basisprincipe is gekend: elke operator die rechtstreeks voeding levert aan de eindconsument, al dan niet gratis, moet zich laten registreren bij het FAVV en over een toelating of een erkenning voor de uitgevoerde activiteiten beschikken. Dit laat het FAVV toe om de nodige controles uit te voeren en in te staan voor de voedselveiligheid. Activiteiten die behoren tot de privésfeer en niet gekend moeten zijn bij het FAVV, worden bijgevolg niet gecontroleerd.

In het kader van een didactische activiteit kunnen de leerlingen van een klas bijvoorbeeld soep maken die vervolgens door de leerlingen van diezelfde klas wordt opgegeten. Deze activiteit dient niet geregistreerd te worden bij het FAVV. Indien er echter door de leerlingen gekookt wordt voor andere klassen, dan moet de activiteit wel gekend zijn bij het FAVV. Deze verplichte registratie geldt ook voor vrijwilligers die koken voor een school.

Indien de school of buitenschoolse opvang een stuk fruit (bijvoorbeeld in het kader van een schoolfruitactie) of een koek, gratis of tegen kostprijs, verdeelt aan de leerlingen als tussendoortje, wordt dit beschouwd als een activiteit binnen de klasomgeving. De kinderen eten het fruit bijvoorbeeld in groep op in de klas of tijdens de speeltijd. Deze activiteit moet niet geregistreerd worden bij het FAVV. Dit geldt ook voor een traktatie naar aanleiding van een verjaardag. Niettemin is het noodzakelijk te benadrukken dat de school of buitenschoolse opvang de nodige voorzorgen in acht moet nemen met betrekking tot de hygiëne en correcte bewaring van de producten.

De situatie is echter niet altijd even duidelijk als hierboven omschreven. Er is dan ook een duidelijke nood aan verduidelijking en eventuele aanpassing van de regels betreffende voedselveiligheid in sommige sectoren. Daarom, en om in fase te blijven met de verwachtingen van de maatschappij, lanceert het FAVV in 2019 een project betreffende de “grondvesten voedselveiligheid in scholen”. Eenzelfde project zal uitgevoerd worden voor “voedseldonaties”. Beide projecten zullen alle belanghebbenden samenbrengen om hierover te overleggen en om pistes van mogelijke oplossingen uit te werken. De conclusies van de debatten en eventuele voorstellen voor aanpassing van de regelgeving zullen overgemaakt worden aan de regering.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren