www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLProducten niet bestemd voor menselijke consumptie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2019

Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

In 2018 werden 2.539 zendingen aangeboden voor invoer en doorvoer.

Ongeveer 73% van de aangeboden zendingen was bestemd voor diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander gebruik waaronder o.a. technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.283 6
Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik (met inbegrip van laboratorium gebruik) 113 0
Eiproducten 45 0
Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 94 0
Huiden en vellen 59 0
Vetten en oliën 69 3
Gelatine en peptonen 53 0
Wol, haar, veren 31 0
Jachttrofeeën 39 0
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 355 9
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 398 23
Totaal 2.539 41
Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

In 2018 werden 4.871 zendingen diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, niet onderhevig aan uitgebreide officiële controles of beschermende maatregelen, aangeboden aan de verschillende punten van binnenkomst, wat overeenstemt met een stijging tegenover het aantal zendingen van dit type producten aangeboden in 2017 (4.073).

De zendingen bestonden uit:
  • Haven van Antwerpen (4.503 zendingen): additieven (bv. lysine, methionine, silica), grondstoffen (bv. gierst, gisten, nigerzaad), voormengsels en mengvoeders. 8 zendingen werden geweigerd om diverse redenen zoals een niet-conforme etikettering, bederf, aanwezigheid van pesticideresidu’s of niet toegelaten additieven.
  • Haven van Zeebrugge (160 zendingen): additieven (bv. vitamines) en grondstoffen (bv. rijst, rietmelasse, gierst). Alle zendingen werden aanvaard.
  • Haven van Gent (69 zendingen): grondstoffen (bv. producten en bijproducten van soja, maïs, lijnzaad). Alle zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Zaventem (139 zendingen): additieven (bv. vitamines), voormengsels en grondstoffen (bv. rijstproducten, algen). Alle zendingen werden aanvaard.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren