www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NL



Gerichte acties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2019

Ieder jaar worden gerichte controleacties rond een bepaald thema georganiseerd in de distributiesector. Deze controleacties vinden onaangekondigd plaats in gans België.

In 2018 heeft het FAVV 4 gerichte controleacties uitgevoerd, waarbij telkens specifieke voedingsmiddelen werden bemonsterd voor analyse op microbiologische parameters.

De monsters werden al naargelang het voedingsmiddel onderzocht op ziekmakende bacteriën (Salmonella, Listeria monocytogenes), bacteriën die ziekmakende toxines produceren (Bacillus cereus, Staphylococcus coagulase +, Clostridium perfringens) en hygiëne-indicatoren (totaal kiemgetal, E. coli, Enterobacteriaceae). Een overschrijding van de limieten voor hygiëne-indicatoren houdt geen gevaar in voor de volksgezondheid, maar is een indicatie dat er mogelijks een probleem is op vlak van hygiëne. De operatoren worden in dit geval aangespoord om de hygiëneprocedures strikt in acht te nemen. Indien er zich een probleem voordeed op vlak van voedselveiligheid, werden de nodige maatregelen getroffen. Ongunstige resultaten konden aanleiding geven tot extra inspecties en bemonsteringen voor analyse.


Actie “kant-en-klare gerechten in snelverkoop”

Tijdens deze actie lag de focus op enerzijds gerechten die nog dienden opgewarmd te worden door de consument vóór consumptie en anderzijds gerechten om koud te consumeren.

Er werden in totaal 112 monsters genomen. 44 monsters waren niet-conform. In 2 van de 112 monsters werd de ziekmakende bacterie Salmonella gedetecteerd. Het betrof 2 gerechten die normaliter opgewarmd worden vóór consumptie. Er werden extra monsters genomen bij de fabrikanten van deze gerechten. De resultaten voor deze extra monsters waren allen conform. Er werden geen andere ziekmakende bacteriën aangetroffen in de 112 onderzochte gerechten. De overige ongunstige resultaten waren voornamelijk het gevolg van een overschrijding van de limieten voor hygiëne-indicatoren, maar dit hield geen gevaar in voor de voedselveiligheid.


Actie “stoofpotjes in grootkeukens”

De FAVV besloot hieraan bijzondere aandacht te verlenen omdat stoofpotjes soms de oorzaak zijn van voedseltoxi-infecties.

De resultaten zijn bemoedigend: in geen enkel van de 110 monsters werden ziekmakende kiemen gevonden en slechts in 2 van de 110 monsters werd een te hoog kiemgetal gemeten.


Actie “consumptie-ijs in ijsstalletjes”

De tropische temperaturen van de voorbije zomer nodigden uit tot een ijsje als verkoeling. Een uitgelezen moment voor het FAVV om een gerichte actie te voorzien bij de vele ijsstalletjes over het hele land.

In totaal werden 108 monsters schepijs bij ambulante ijsventers genomen. In geen enkel monster werden ziekmakende bacteriën aangetroffen. In 2 monsters werd er een lichte overschrijding van de norm voor staphylococcen gemeten. De hoeveelheden aanwezige staphylococcen waren zodanig laag dat deze niet het vermogen hadden toxines te produceren. De overige 24 ongunstige monsters betroffen overschrijdingen van de hygiëne-indicatoren. De verhoogde contaminatiegraad in deze monsters is wellicht afkomstig van het water waarin de ijsschep gespoeld wordt en eventueel een vod of spons waarop die afgedopt wordt. Regelmatige verversing van het water en vodden/sponsen is noodzakelijk om de hygiëneparameters onder controle te houden. De hoge buitentemperaturen – dus ook die van het spoelwater – zorgen ervoor dat bacteriën zich volop kunnen vermenigvuldigen.


Actie “vegetarische spreads”

In het kader van deze actie werden 110 monsters genomen van vegetarische spreads zoals tapenades, humus, guacamole, … Er werden geen ziekmakende bacteriën gedetecteerd. In 18 monsters werd een verhoogd kiemgetal waargenomen en in 2 monsters een verhoogd aantal staphylococcen waardoor die als ongunstig werden beoordeeld. De hoeveelheden aanwezige staphylococcen waren zodanig laag dat deze niet het vermogen hadden toxines te produceren.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren