www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Sectorale bemonsteringsplannen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.06.2018

De Europese wetgeving voorziet dat bij de planning en uitvoering van officiële controles rekening wordt gehouden met de controles uitgevoerd door de operatoren indien zij de risico's op besmetting in de voedselketen kunnen verlagen. In deze optiek kan het FAVV zijn analyseprogramma aanpassen, rekening houdende met sectorale bemonsteringsplannen (SBP) die garanties bieden dat de voedselveiligheid op een hoog niveau blijft.

Hiervoor moet het SBP aan het Wetenschappelijk Comité van het FAVV worden voorgelegd, rekening worden gehouden met zijn advies en moet er aan bepaalde bemonsterings- en analysevoorwaarden worden voldaan. De vermindering van het aantal officiële analyses berust op risicocriteria zoals de ernst van de gecontroleerde gevaren en de blootstelling van de consument.

In geval van een non-conformiteit worden corrigerende maatregelen genomen, en indien nodig wordt de meldingsplicht naar het FAVV toegepast.Diervoeders

In 2017 telde het sectorale bemonsteringsplan van BFA (Belgian Feed Association) 249 deelnemers. Onder hen alle leden van BFA maar al verschillende jaren nemen ook niet-leden uit binnen- en buitenland deel. Bij afsluiting werd een performantie van 98% van de aanvankelijk 2.127 ingeplande analyses opgetekend. Meer dan 70% van de analyses werd uitgevoerd op diervoeders die worden aangekocht van een gecertificeerde bron (voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mineraalvoeders). De top 5 van de analyses bestaat uit mycotoxines/aflatoxine (421 analyses), pesticiden (289), dioxines en dioxineachtige PCB’s (188), zware metalen (136) en salmonella (113).

Daarnaast wordt gescreend op tal van andere contaminanten: ambrosia, residuen van antibiotica, blauwzuur, chloramphenicol, enterobacteriaceae, GGO’s, melamine, moederkoren, onoplosbare onzuiverheden, polyaromatische koolwaterstoffen, PCB’s en schimmels.
Het bemonsteringsplan monitort niet alleen de aankoop van diervoeders, maar ook de productie van voormengsels en mengvoeders. Op dit laatste niveau worden analyses ingepland op salmonella, mycotoxines en zware metalen. In 2017 werden daartoe 462 analyses ingepland. De monitoring op niveau van de voormengsels focust op haar beurt op zware metalen (59 analyses).

De volgende overschrijdingen werden vastgesteld:

  • salmonella (serotype Llandoff) werd een keer gedetecteerd in een varkensvoeder;
  • in een staal rauwe sojabonen werd ambrosia teruggevonden boven de richtwaarde;
  • de MRL van chloorpyrifosmethyl werd overschreden in spelt;
  • de richtwaarden voor de som van T2 en HT2 werd een keer overschreden in gerst en een keer in triticale;
  • 2 normoverschrijdingen van aflatoxine B1 werden vastgesteld (in rijstvoermeel en in melkveepoeder).

Op basis van de analyseresultaten, actualiteit of overschrijdingen kan het bemonsteringsplan een snelle update ondergaan. Zo werd bijvoorbeeld in de zomer van 2017 de monitoring uitgebreid naar aanleiding van het fipronilincident.Aardappelsector

Sinds 2005 voeren alle leden van Belgapom (Belgische aardappelhandel en -verwerkende industrie) een sectoraal bemonsteringsplan (SBP) uit dat twee luiken bevat: een luik contaminanten (gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en melamine) en een fytosanitair luik. De basis van dit plan is een risicoanalyse en een brede screening gedurende meerdere jaren. De resultaten van dit SBP worden samen met het FAVV jaarlijks besproken en geëvalueerd.

Sinds 2017 is de sector overgestapt van een kalenderbenadering op een seizoensgebaseerde benadering. Concreet werden de stalen pootgoed in maart-april 2017 genomen. De eerste stalen consumptieaardappelen werden in juni-juli-augustus 2017 genomen op de primeurs. Aangezien de oogst eind september tot november plaatsvindt en de eerste toediening van CIPC (chloorprofaam) pas later gebeurt, werden de stalen consumptieaardappelen pas midden december opgestart. Aangezien de staalnemingen en de monitoring nog niet volledig waren afgerond bij de opmaak van dit jaarverslag, kunnen de resultaten nog niet opgenomen worden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren