www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  GGO Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

Levensmiddelen en diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) of afgeleide producten van GGO's voor zover de GGO's in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO's moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9% en indien deze aanwezigheid toevallig of technisch onvermijdelijk is.

Het FAVV neemt monsters van diervoeder en levensmiddelen, al dan niet GGO geëtiketteerd, in de verwerking, de distributie en bij de invoer.

De controles op GGO's hebben enerzijds tot doel om zich ervan te vergewissen dat de levensmiddelen en de diervoeders die genetisch gewijzigd zijn of die afgeleid zijn van GGO's wel degelijk toegelaten zijn, en anderzijds om zich ervan te vergewissen dat de etikettering van de producten die toegelaten GGO's bevatten, die eruit bestaan of samengesteld zijn, conform is.


Aantal missies Aantal operatoren
328 237 


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 173 98,8 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 71 98,6 1
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 23 100 -
Voorbereiding producten van soja, maïs, rijs 36 94,4 2
Papaja 40 100 -
Plantaardige dranken 9 100 -
Totaal 352 98,6 3


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 3
Totaal 3


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Volledige diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Chips 2 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Tortilla 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren