www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Geneesmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.). Verdachte monsternames i.v.m. anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.


Diergeneesmiddelen
Anabolica
Verboden stoffen
Versterkte controles
Diergeneesmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
 4.279  854

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 219 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 6.436 97,6 28
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 305 99,3 -
Bijenteeltproducten 188 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 1.010 99,8 2
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 196 98,0 3
Totaal 8.354 98,0 33

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 33
Totaal 33

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Faeces 7 Ttylosin, Trimethoprim, Sulfamethoxazole, Spectinomycine, Neomycine, Lincomycine, Antibiotica (screening multiresidu's)
Filet zonder been en vel 1 Oxyfenylbutazon, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's)
Broedeieren 2 Doxycycline, Antibiotica (screening multiresidu's)
Vissen 2 Som malachietgroen + leucomalachietgroen, leucomalachietgroen
Injectieplaats 109 Tylosin, Tulathromycin, Trimethoprim, Tolfenaminezuur, Tilmicosine, Thiamphenicol, Tetracycline, Sulfamethoxazole, Sulfadoxine, Sulfadimidine, Spiramycine, Spectinomycine, Sedativa (screening multiresidu's), Praziquantel, Oxytetracycline, Oxyclozanide, Oxfendazole, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's), Neomycine, Metamizol, Meloxicam, Marbofloxacin, Ivermectine, Flunixin, Florfenicolamine, Florfenicol, Eprinomectine, Enrofloxacin, Doramectine, Dihydrostreptomycine, Dichlofenac, Ciprofloxacin, Cefalexine, Carprofen, Benzylpenicilline, Benzimidazolen (screening multiresidu'ss), Azaperon, Azaperol, Avermectine (screening multiresidu's), Antibiotica (screening multiresidu's), Ampicilline, Amoxicycline, Amoxicilline, Acetylsalicylzuur, Abamectine, 4-methylaminoantipyrine, 4-epi tetracycline, 4-epi-oxytetracycline
Spierweefsel (vlees) 40 Tulathromycin, Tolfenaminezuur, Tetracyclines (screening multiresidu's), Tetracycline, Sulfadoxine, Sulfadimidine, Oxytetracycline, Oxyclozanide, Oxfendazoolsulfon, Oxfendazole, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's), Neomycine, Monensin, Meloxicam, Ivermectine, Flunixin, Florfenicolamine, Florfenicol, Fenbendazol, Febantel, Doxycycline, Doramectine, Dihydrostreptomycine, Dichlofenac, Coccidiostatica (screening multiresidu's), Benzylpenicilline, Benzimidazolen (screening multiresidu's), Avermectine (screening multiresidu's), Antibiotica (screening multiresidu's), Amoxicilline, Acetylsalicylzuur, 4-epi tetracycline, 4-epi-oxytetracycline
Vlees 3 Quinolonen (screening multiresidu's), Ofloxacine, Norfloxacin, Antibiotica (screening multiresidu's)
Anabolica

Aantal missies Aantal operatoren
3.240 1.417

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 541 100 -
Landbouwbedrijf 3.358 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 92 100 -
Bewakingsplan - Slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven 3.577 100 -
Bewakingsplan - Invoer 68 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Totaal 7.638 100 -
Verboden stoffen

Aantal missies Aantal operatoren
 2.074  597

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 431 100 -
Dranken 176 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 68 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 1.126 99,3 8
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 41 100 -
Bijenteeltproducten 26 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 791 99,2 6
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 50 100 -
Totaal 2.709 99,5 14

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 14
Totaal 14

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Schaaldieren 5 Nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidu's), Chlooramphenicol, 3-amino-2-oxazolidinon (AOZ)
Aquacultuurvissen 1 Semicarbazide (SEM), Nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidu's)
Spierweefsel (vlees) 9 Nitro-imidazolen (screening multiresidu's), Nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidu's), Metronidazole, 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinon (AMOZ)
Versterkte controles

Er zijn 6 types versterkte controle die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk: de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

Van de versterkte controles van het type R die aan rundveebedrijven opgelegd werden, werden er 3 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 2 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers, 3 ingevolge het gebruik van antibiotica en van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 1 ingevolge het gebruik van antibiotica en antiparasitaire middelen. Van de versterkte controles van het type R die aan varkensbedrijven werden opgelegd, werden er 6 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 1 ingevolge het gebruik van kalmerende middelen, 1 ingevolge het gebruik van antibiotica, niet-steroïdale onstekingsremmers en antiparasitaire middelen en 2 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen.

Er werden in 2017 3 verzoeken tot beroep ingediend. Deze verzoeken hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie.

Evolutie van de versterkte H- en R-controles in rundvee- en varkensbedrijven.
  Niet-toegestane stoffen Toegelaten stoffen
  H  H N1-N2 M1-M2 R R
  Runderen Varkens     Runderen Varkens
2013 2a 0 0 0 3 8
2014 1 0 1 0 20b 12
2015 0 0 0 0 12c 7d
2016 0 0 1 0 23e 12f
2017 0 0 0 0 9 10g

a De versterkte controles werden in 2014 ingesteld, terwijl de non-conformiteiten in 2013 werden vastgesteld
b In 3 gevallen werd de non-conformiteit in 2013 vastgesteld
c In 4 gevallen werd de non-conformiteit in 2014 vastgesteld
d In 2 gevallen werd de non-conformiteit in 2014 vastgesteld
e In 4 gevallen werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
f In 1 geval werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
g In 2 gevallen werd de non-conformiteit in 2016 vastgesteld
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren