www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Residuen van bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.06.2018

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groenten, fruit en akkerbouwproducten kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetgeving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen kan worden nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) om zo de gezondheid van de consument te beschermen. MRL zijn geen toxicologische limieten. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een gevaar voor de consument, maar is het teken van verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. De levensmiddelen en diervoeders waarvan het residugehalte de MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht.

Het controleprogramma voor residuen van bestrijdingsmiddelen werd uitgewerkt op basis van het risico en schenkt bijzondere aandacht aan levensmiddelen en diervoerders die MRL-overschrijdingen kunnen vertonen. De monsters worden geanalyseerd aan de hand van methodes die toelaten om meer dan 600 verschillende residuen op te sporen. In geval van overschrijding van de MRL wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Indien het levensmiddel wordt verdeeld en potentieel gevaarlijk blijkt voor consument en/of dier, dan worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de consumptie van deze levensmiddelen te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall van de producten in voorkomend geval). Er wordt ook een inspectie uitgevoerd bij de verantwoordelijke (de Belgische producent of invoerder) om de redenen van de overschrijding van de MRL te bepalen en er worden bijkomende analyses uitgevoerd. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk ontvangt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een boete.

In toepassing van verordening (EG) 669/2009 zijn ook tijdelijke verscherpte controles van toepassing op een twintigtal producten uit Thailand, de Dominicaanse Republiek, Turkije, Egypte, China, Kenia, Vietnam, Peru, Cambodja, India en Nigeria.Algemene resultaten van de analyses van residuen van bestrijdingsmiddelen (analyses tijdens het fipronil-incident niet inbegrepen)


Aantal missies Aantal operatoren
2.987 1.393


Matrix Controlemotief Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen* (%) Gunstige monsternemingen* 2017 vs 2016 (%)
Babyvoeding Controleplan**
79 98,7 +1,6
Diervoeders Controleplan**
93 100 =
Water Food en Non-Food Controleplan**
141 100 +0,9
Groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten Controleplan** 2156 98,0 +0,2
Verordening 669/2009**** 363 95,0 +0,5
Opvolging van non-conformiteiten*** 68 76,5 +5,9
Producten van dierlijke oorsprong Controleplan** 1.265 99,8 -0,1
Opvolging van non-conformiteiten*** 2 100 =
Verwerkte producten van plantaardige oorsprong Controleplan** 78 98,7 -0,9
Totaal 4.244 98,1 +0,4

* rekening houdend met de onzekerheid van het resultaat
** monsters die worden geanalyseerd in het kader van het controleprogramma waarbij monsters steeksproefgewijs genomen worden
*** gerichte monsters die geanalyseerd worden naar aanleiding van non-conformiteiten die worden vastgesteld in het controleplan, klachten...
**** gerichte monsters die geanalyseerd worden in het kader van de versterkte controles bij invoer


De globale resultaten tonen een toename van het aantal conforme resultaten ten opzichte van 2016 (+0,4%). De analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de opvolging van het fipronil-incident zijn opgenomen in een apart hoofdstuk.Monsternemingen in het kader van het controleplan (groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten)

Matrice Aantal monsternemingen Monsternemingen met ten minste één residu (%) Gunstige monsternemingen (%) Gunstige monsternemingen*
2017 vs. 2016 (%)
Pitvruchten 45 100 100 =
Citrusfruit 117 95,7 100 =
Steenvruchten 85 84,7 100 =
Wortelgroenten en knolgroenten 165 52,1 100 +4,9
Andere plantaardige producten (tuinbonen, oliehoudende & specerijen) 58 37,9 100 +6,2
Peulvruchten 123 40,7 99,2 +0,1
Kolen 117 28,2 99,1 -0,9
Bolgroenten 89 67,4 98,9 +1,2
Bessen en klein fruit 285 91,6 98,6 -1,0
Vruchtgroenten 298 53,7 98,3 =
Divers fruit 117 53,8 98,3 +2,3
Bladgroenten 224 74,1 98,2 +0,3
Granen 106 65,1 98,1 -1,9
Stengelgroenten 125 79,2 97,6 -0,8
Champignons 40 40,0 97,5 +3,4
Thee & infusies 79 68,4 89,9 -4,4
Tuinkruiden 83 89,2 86,7 -3,7
Totaal 2.156 69,9 98,0 +0,2

69,9% van de stalen van fruit, groenten, granen en andere plantaardige producten bevatten één of meerdere residuen van pesticiden. 98% hiervan respecteerden de MRL vastgelegd in de wetgeving (+ 0,2% ten opzichte van 2016).Conformiteiten volgens de oorsprong van de levensmiddelen in het kader van het controleplan (fruit, groenten, granen en andere plantaardige producten)

Oorsprong van de producten Gunstige monsternemingen (%)
België 98,3
Lidstaten EU 98,7
Derde landen 96,2

Net zoals de vorige jaren is het percentage conforme resultaten hoger voor producten afkomstig uit België en Europa dan voor producten geïmporteerd uit derde landen.Monsternemingen in het kader van de opvolging van non-conformiteiten (groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten)

Matrix Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Niet-conforme levensmiddelen
Divers fruit 11 63,6 Ramboutans
Vruchtgroenten 20 75 Paprika's
Tuinkruiden 22 77,3 Munt en basilicum
Andere 15 86,7 Bessen
Totaal 68 76,5 -


De vastgestelde non-conformiteiten betreffen vooral levensmiddelen geïmporteerd uit Marokko, Oeganda en Thailand.Monsternemingen in het kader van de verhoogde controles bij invoer (verordening 669/2009)

Oorsprong Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Niet-conforme levensmiddelen
Benin 31 100 -
India 2 100 -
Vietnam 6 100 -
Egypte 158 98,7 Paprika's
Uganda 71 98,6 Aubergines
Kenya 18 88,9 Erwten
Dominicaanse Republiek 44 86,4 Bonen en paprika's
Turkije 11 81,8 Granaatappels
China 22 77,3 Thee
Totaal 363 95,0 -
RASFF-berichten

In 2017 heeft het FAVV 11 non-conformiteiten van MRL die een potentieel gevaar inhielden voor de gezondheid van de consumenten genotificeerd via het Europese snelle waarschuwingssysteem RASFF. Deze non-conformiteiten werden gedetecteerd tijdens officiële controles van het FAVV of bij analyses in het kader van de autocontrole van de operator. Deze producten werden van de markt gehaald en, indien nodig, teruggeroepen van bij de consumenten.

Herkomst Controlemotief Aantal meldingen Betrokken producten Problematische residuen
België Officiële controle Autocontrole 2 Selderij
Eieren
Dithiocarbamaten
Fipronil
België Autocontrole 2 Rode kool
Sla
Fluazifop
Fluopyram
Benin Officiële controle (669) 1 Ananas Ethefon
China Officiële controle (669) 1 Thee Antrachinon
Costa Rica Autocontrole 1 Ananas Carbofuran
Cyprus Autocontrole 1 Aardappelen Fosthiazaat
Polen Autocontrole 2 Appelen
Eipoeder
Dimethoaat
Fipronil
Dominicaanse Republiek Officiële controle (669) 1 Bonen Chloorpyrifos, bifentrin, carbofuran
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren