www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Globale analyseresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.06.2018

Resultaten van de monsternemingen

Aantal
missies
Aantal
operatoren
30.063 12.807
Totaal aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%)
73.394 96,4


In onderstaande tabel worden voor een aantal parameters het aantal monsternemingen gegeven. Tijdens een monsterneming kunnen verschillende soorten parameters worden geanalyseerd.

  Aantal monsternemingen 2017 Gunstige
monsternemingen (%)
2016
Gunstige
monsternemingen (%)
2017
Additieven en aroma’s 2.518 97,7 96,9
Allergenen 24 98,8 87,5
Kwaliteit – Samenstelling 2.513 92,8 93,8
Bestraling 135 100 100
GGO’s 352 98,7 98,6
Dioxines en PCB’s 2.907 99,9 99,7
Mycotoxines 2.311 98,9 99,1
Zware metalen 1.874 99,2 99,4
PAK’s 801 99,7 100
Mariene biotoxines en histamine 164 100 88,4
Migratie vanuit contactmaterialen 1.060 98,5 98,6
Radioactiviteit 174 100 100
Andere contaminanten 697 97,9 96,6
Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd 287 Niet van
toepassing
Niet van
toepassing
Indicatormicro-organismen 8.226 91,4 91,3
Pathogene micro-organismen 19.204 96,0 96,8
Residuen van bestrijdingsmiddelen 5.625 97,7 96,1
Geneesmiddelen 18.666 99,2 99,0
Overige verboden stoffen 96 92,3 87,5
BSE 1.413 96,6 97,5
Plantengezondheid 6.832 89,9 92,7

De resultaten van de monsternemingen voor de verschillende parameters worden in de specifieke hoofdstukken in detail beschreven.Analyses uitgevoerd in de 5 FAVV-laboratoria

74,6% van de monsters werden in de 5 FAVV-laboratoria geanalyseerd. De andere werden aan 23 door het FAVV erkende laboratoria en aan 9 nationale referentielaboratoria toevertrouwd.

Labo Activiteiten Aantal ontlede monsters Aantal uitgevoerde analyses
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Gentbrugge Residuen en contaminanten, anorganische scheikunde 16.601 19.317 18.843 57.428 72.903 70.516
Tervuren Contaminanten, toevoegingsmiddelen, dioxines en mycotoxines 9.298 9.082 8.320 19.079 17.861 17.448
Melle Microbiologie, GGO, Globodera, residuen van (eier)schalen en -membranen, thermometers, pipetten 19.984 19.073 18.779 33.372 38.389 37.087
Gembloux Microbiologie, virologie en fytopathologie 15.733 16.135 16.590 37.648 38.718 38.083
Luik (Wandre) Speciale analyses, natte chemie, fytofarmacie en residuen 6.029 6.522 6.985 9.545 10.696 10.555
Totaal 67.645 70.129 69.517 157.072 178.567 173.689


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren