www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Verwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen
Vleesproducten
Visserijproducten
Melk en zuivelproducten
Eieren en eiproducten
Groenten en fruit
Andere plantaardige producten
Fabrikanten van brood en verse patisserie
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing
Dranken
Andere levensmiddelen
Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen

Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen
In ieder jachtteam moet iemand aanwezig zijn die een opleiding volksgezondheid en hygiëne gevolgd heeft (behalve als het wild bestemd is voor de persoonlijke consumptie van de jager). Alleen wild dat vergezeld is van een verklaring van een persoon die de opleiding gevolgd heeft, kan aan een erkende wildverwerkingsinrichting worden verkocht of in kleine hoeveelheden aan een particulier als eindverbruiker, met uitzondering van iedere andere eindverbruiker (restaurant, markt, slager, kantine...). Voor elk everzwijn dat aan een eindverbruiker verkocht wordt, moet er systematisch, op vraag van de persoon die een opleiding volgde, een onderzoek op trichinen worden uitgevoerd en het resultaat ervan moet aan de consument worden meegedeeld.

De met opdracht belaste dierenarts voert een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild in de wildbewerkingsinrichting. Dreigend of bevestigd bederf zijn de belangrijkste redenen voor afkeuring en dus uitsluiting uit de voedselketen.

  Afgeleverde stukken Inbeslagnemingen
Hertachtigen 21.973 152 (0,7%)
Everzwijnen 19.022 204 (1,1%)
Klein haarwild 17.448 56 (0,3%)
Klein vederwild 441.049 5.844 (1,3%)
Totaal 499.492 6.256 (1,25%)

Voor vrij wild is een abnormale kleur of geur van het vlees veruit de vaakst voorkomende reden voor inbeslagname bij de keuring. Op 3 jaar tijd is het aantal gestrekte everzwijnen verdrievoudigd.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.018 87,3
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 42 95,2
Autocontrolesysteem 432 89,1
Traceerbaarheid 475 93,7
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 425 96,7
Etikettering 845 97,5
Totaal 3.237 92,5


Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per type activiteit

  Gunstige checklists (%)
Uitsnijderijen runderen 85,6
Uitsnijderijen – runderkoppen 81,8
Uitsnijderijen varkens 86,1
Uitsnijderijen schapen en geiten 85,2
Uitsnijderijen konijnen 80,7
Uitsnijderijen wild 82,3
Uitsnijderijen paarden 85,6
Uitsnijderijen pluimvee 82,7
Uitsnijderijen loopvogels 78,1
Wildbewerkingsinrichtingen 83,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 111
PV's 32
Inbeslagnemingen 11
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 4
Andere 10
Totaal

168


De resultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Vleesproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van vlees, separatorvlees, vleesproducten en –bereidingen, kikkerbillen of slakken, gesmolten dierlijke vetten en kanen, bloed of bloedproducten, darmen, blazen en magen, collageen en gelatine en grondstoffen hiervan.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.955 91,6
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 65 98,5
Autocontrolesysteem 619 87,4
Traceerbaarheid 963 94,6
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 806 97,4
Etikettering 1.521 97,0
Totaal 5.929 93,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 161
PV's 52
Inbeslagnemingen 18
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 8
Andere 12
Totaal

251


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016, behalve voor “infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)” en “autocontrolesysteem”. De resultaten van 2017 zijn voor “infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)” beter en deze voor “autocontrolesysteem” minder goed.Visserijproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.008 93,6
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 63 96,8
Autocontrolesysteem 324 89,2
Traceerbaarheid 249 93,6
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 430 97,0
Etikettering 889 97,1
Totaal

2.963

94,7


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 73
PV's 25
Inbeslagnemingen 6
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 4
Totaal

109


De resultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016, behalve voor de scope “dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie”, waarvoor de resultaten in 2017 minder goed zijn dan in 2016.Melk en zuivelproducten

Hieronder vallen bedrijven die melk verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 811 94,1
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 48 91,7
Autocontrolesysteem 275 88,4
Traceerbaarheid 235 93,2
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 291 97,6
Etikettering 314 96,2
Totaal

1.974

94,0


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 74
PV's 14
Inbeslagnemingen 4
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 4
Andere 4
Totaal

100


In 2017 zijn de inspectieresultaten voor de scope “autocontrolesysteem” minder gunstig. De andere inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.
Eieren en eiproducten

Hieronder vallen bedrijven die eieren en eiproducten verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 329 91,2
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 28 100
Autocontrolesysteem 109 81,7
Traceerbaarheid 96 84,4
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 21 100
Etikettering 115 98,3
Totaal 698 90,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 34
PV's 14
Inbeslagnemingen 2
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 3
Totaal

54


In 2017 werd een verbetering vastgesteld voor wat betreft de controles “etikettering”. De andere inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Groenten en fruit

Hieronder vallen de groenten- en fruitverwerkende bedrijven, met inbegrip van het schillen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 129 82,9
Autocontrolesysteem 97 72,2
Traceerbaarheid 87 88,5
Etikettering 186 95,2
Nevenproducten van levensmiddelen 115 95,7
Totaal

614

88,1


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 42
PV's 6
Inbeslagnemingen 2
Totaal 50

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Andere plantaardige producten

Hieronder vallen bedrijven die van granen afkomstige producten, suiker, vetten en oliën en andere plantaardige producten verwerken, inclusief het malen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 75 81,3
Autocontrolesysteem 68 80,9
Traceerbaarheid 57 89,5
Etikettering 108 96,3
Nevenproducten van levensmiddelen 73 100
Totaal

381

90,3


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 31
PV's 3
Inbeslagnemingen 2
Totaal 26

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Fabrikanten van brood en verse patisserie

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 185 67,6
Autocontrolesysteem 125 63,2
Traceerbaarheid 134 73,9
Etikettering 194 85,6
Nevenproducten van levensmiddelen 172 97,7
Totaal

820

78,6


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 52
PV's 40
Inbeslagnemingen 9
Tijdelijke sluitingen 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 4
Totaal 107

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 196 79,6
Autocontrolesysteem 113 74,3
Traceerbaarheid 129 85,3
Etikettering 206 87,9
Nevenproducten van levensmiddelen 188 98,9
Totaal

832

86,2


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 46
PV's 14
Inbeslagnemingen 3
Andere 8
Totaal 71

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Dranken

Hieronder vallen de bedrijven die al dan niet gealcoholiseerde dranken produceren, met uitzondering van melkdranken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 286 82,9
Autocontrolesysteem 183 63,4
Traceerbaarheid 181 82,9
Etikettering 307 94,1
Nevenproducten van levensmiddelen 267 98,5
Totaal

1.224

86,2


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 99
PV's 9
Andere 2
Totaal 110

Er werd een stijging vastgesteld van het percentage ongunstige controles van het autocontrolesysteem. Dit kan worden verklaard door het feit dat de operatoren die geen gevalideerd autocontrolesysteem hebben, grondiger worden gecontroleerd. Bij de operatoren die over de validatie beschikken, wordt het autocontrolesysteem enkel gecontroleerd indien de andere scopes ongunstig zijn.

De resultaten van de traceerbaarheidsinspecties zijn er ook op achteruitgegaan in vergelijking met 2016.Andere levensmiddelen

Hieronder vallen fabrikanten van babyvoeding, additieven en aroma’s, kruiden, specerijen en sauzen, voedingssupplementen, bereide maaltijden en levensmiddelen die elders niet zijn opgenomen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 335 87,2
Autocontrolesysteem 300 78,7
Traceerbaarheid 233 86,7
Etikettering 620 93,9
Nevenproducten van levensmiddelen 292 98,3
Totaal

1.780

89,8


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 92
PV's 25
Inbeslagnemingen 6
Andere 2
Totaal 125

Er werd een stijging vastgesteld van het percentage ongunstige controles van het autocontrolesysteem. Dit kan worden verklaard door het feit dat de operatoren die geen gevalideerd autocontrolesysteem hebben, grondiger worden gecontroleerd. Bij de operatoren die over de validatie beschikken, wordt het autocontrolesysteem enkel gecontroleerd indien de andere scopes ongunstig zijn.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren