www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Toelevering aan de landbouwsector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Gewasbeschermingsmiddelen
Diervoeders
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Hieronder vallen de inspecties bij fabrikanten en groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen, zuiveringsslib en teeltsubstraten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 592 95,3
Autocontrolesysteem 304 94,1
Traceerbaarheid 564 99,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 14 85,7
Etikettering 352 90,6
Totaal 1.826 95,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 72
PV's 30
Inbeslagnemingen 31
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
Andere 4
Totaal 141

Er werd een verbetering vastgesteld bij de inspecties van het autocontrolesysteem. De resultaten van de inspecties etikettering waren echter minder goed dan in 2016.Gewasbeschermingsmiddelen

Hieronder vallen de inspecties bij operatoren die gewasbeschermingsmiddelen in de handel brengen (fabrikanten, verpakkers, groot- en kleinhandelaars).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 393 73,0
Autocontrolesysteem 183 88,5
Traceerbaarheid 379 95,8
Etikettering 165 97,0
Totaal 1.120 86,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 59
PV's 71
Inbeslagnemingen 79
Andere 1
Totaal 210

Het percentage gunstige inspecties is vergelijkbaar met dat van 2016.

Tijdens de inspecties met betrekking tot infrastructuur en hygiëne wordt nagegaan of het opslaglokaal en de producten die aanwezig zijn in dat lokaal voldoen aan de wettelijke voorschriften. Er werd ook nagegaan of de verdelers van gewasbeschermingsmiddelen over een geschikte fytolicentie beschikten (http://www.fytolicentie.be). De voornaamste oorzaak van de non-conformiteiten die werden vastgesteld tijdens de inspecties in 2017 blijft, net zoals in 2016, het bezit van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen worden verkocht omdat de toelating voor deze producten werd ingetrokken of omdat de toelating werd opgesplitst tussen producten voor professioneel gebruik en hobbygebruik (aanpassing van de verpakkingen en de etiketten). Deze non-conformiteiten werden zowel vastgesteld in de handel van producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik als voor de producten die bestemd zijn voor hobbygebruik. Non-conforme producten werden in beslag genomen om vernietigd te worden. De betrokken hoeveelheden bleven echter over het algemeen beperkt.

Tijdens de inspecties met betrekking tot autocontrole wordt nagegaan of de verdelers van producten voor professioneel gebruik beschikken over de nodige procedures die garanderen dat de producten die ze in de handel brengen de wetgeving naleven en ze deze procedures toepassen. De vastgestelde non-conformiteiten zijn te wijten aan het ontbreken van deze procedures.Diervoeders

Onder deze inspecties vallen controles bij fabrikanten (ook veehouders die zelf voeders mengen voor gebruik op het eigen bedrijf), groot- en kleinhandelaars, verpakkers, opslagbedrijven en transporteurs van diervoeders. De diervoederinspecties bij levensmiddelenfabrikanten die hun bijproducten in diervoeder valoriseren worden gerapporteerd in het hoofdstuk van hun hoofdactiviteit.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.105 87,2
Autocontrolesysteem 925 87,6
Traceerbaarheid 1.090 94,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 359 94,2
Etikettering 1.524 85,2
Vervoer 291 95,2
Totaal 5.294 89,1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 305
PV's 69
Inbeslagnemingen 48
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 9
Andere 19
Totaal 452

Er wordt een daling vastgesteld van de gunstige inspectieresultaten voor “infrastructuur, inrichting en hygiëne” (-2,6%) en voor “autocontrole” (-4,5%). Dit laatste kan verklaard worden door de in 2017 gewijzigde en gedifferentieerde aanpak waarop men “de autocontrolesystemen” in de diervoedersector controleert.

Het FAVV controleert ook het gebruik van diergeneesmiddelen in landbouwbedrijven (geneesmiddelenregisters, stocks...): 98,4% van de 257 missies m.b.t. gemedicineerd voeder was conform.

Tijdens de 6.491 missies die werden uitgevoerd in landbouwbedrijven werden de voorschriften met betrekking tot hygiëne van de primaire productie van grondstoffen die bestemd zijn voor diervoeders en om te worden gebruikt als voeders voor landbouwhuisdieren nagegaan: deze producten waren conform in 99,7% van de gevallen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren