www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Globale controleresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.06.2018

Aantal missies Aantal operatoren
116.285 62.393

Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.
Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de grafiek.


De resultaten van de inspectiemissies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

14.748

PV's

7.900

Inbeslagnemingen

1.878

Tijdelijke sluitingen

174

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning.

76

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

455

Andere

1.598

Totaal

26.829
Resultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists: alle sectoren
 

2016

2017

2017 vs. 2016 (%)

Conformiteit 2016 (%)

Conformiteit 2017 (%)

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

53.296 18.732 -64,9 78,1 93,0

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

337 297 -11,9 91,7 91,2
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole - 29.926 - - 65,6

Autocontrolesysteem

25.152 4.032 -84,0 79,5 87,3

Traceerbaarheid

40.211 34.886 -13,2 89,5 88,6

Meldingsplicht

31.502 26.640 -15,4 98,3 98,2

Administratieve gegevens operator

47.289 44.268 -6,4 87,2 88,7
Fytosanitaire controles 2.992 2.699 -9,8 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.935 2.797 -4,7 89,9 90,0
Dierengezondheid 1.280 4.056 +216,9 95,4 94,5
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.315 5.239 -1,4 97,0 94,8
Epidemiologische bewaking 3.332 - - 94,1 -
Dierenwelzijn 9.613 8.925 -7,2 Niet van toepassing
Vervoer levende dieren 894 - - 99,6 -
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 4.697 4.008 -14,7 93,3 92,5
Etikettering 11.235 12.829 +14,2 87,5 85,1
Contactmateriaal 587 - - 90,5 -
Nevenproducten van levensmiddelen 1.001 1.088 +8,7 98,9 98,5
Rookverbod 11.603 10.214 -12,0 94,9 95,6
Vervoer 1.853 2.665 +43,8 97,6 90,3
Erkenning uitvoer 118 110 -6,8 97,5 97,3
Andere 118 - - 83,9 -

Totaal

255.360 213.411 -16,4 87,3 87,5

 

Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scopes ‘dierenwelzijn’ en ‘fytosanitaire controle’.


De resultaten van de inspecties worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.Samenwerking tussen Brulabo en het FAVV voor de controle van de B2C-inrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake veiligheid van de voedselketen

Sinds 8/12/2015 heeft het FAVV een samenwerkingsprotocol afgesloten met Brulabo vroeger “Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie”. In het kader van het protocol werken vijf inspecteurs van Brulabo samen met het FAVV voor de controles op de inrichtingen van de distributiesector gevestigd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om hun controleopdrachten te kunnen vervullen, beschikken de inspecteurs van Brulabo over dezelfde bevoegdheden als de controleurs en inspecteurs van het FAVV en volgen ze bovendien de opleidingen die het Agentschap voor het eigen personeel organiseert. Tijdens de inspecties worden de checklists van het FAVV voor de distributiesector gebruikt. In het kader van de samenwerking inspecteren ze nieuwe inrichtingen en voeren ze willekeurige inspecties uit bij de ambulante operatoren. Brulabo werkt ook samen met de LCE van Brussel in het kader van de speciale acties (DIS in de stad).

Parallel met deze inspectieactiviteiten voert Brulabo ook monsternemingen en analyses op levensmiddelen uit.
In geval van vaststelling van non-conformiteit tijdens de inspecties neemt Brulabo de noodzakelijke maatregelen, rekening houdende met de procedures van het FAVV.

Meer informatie over de activiteiten van Brulabo in 2017 kan worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.brulabo.irisnet.be/jaarverslagen?lang=nl

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren