www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Horeca & Grootkeukens Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.06.2018

De resultaten van de missies in de sector horeca & grootkeukens zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

Horeca
Grootkeukens
Horeca

Hieronder valt de ambulante en niet-ambulante productie en/of distributie van maaltijden in restaurants, frituur- en pitazaken, traiteurszaken, kamers met ontbijt, en drankgelegenheden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 12.450 57,2
Traceerbaarheid 8.103 85,4
Rookverbod 10.213 95,6
Totaal 30.766 77,4

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Eetgelegenheden 53,2
Frituren 62,0
Traiteurs 67,1
Pitazaken 34,3
Kamers met ontbijt 77,1
Cafés 83,1
Ambulante uitbaters 62,1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 4.696
PV's 1.470
Inbeslagnemingen 108
Tijdelijke sluitingen 40
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 28
Andere 90
Totaal 6.433

De globale inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze voor 2016.

Net zoals in 2016 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd (69,1% in geval van mondelinge overdracht en 38,6% in geval van schriftelijke overdracht) ;
  • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem (15,3%);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (10,8%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (10,3%); en
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (10,0%).
Grootkeukens

Hieronder valt de productie en/of distributie van maaltijden in diverse grootkeukens zoals deze in scholen, rusthuizen, gevangenissen, crèches, melkkeukens, ziekenhuizen, ...

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 6.585 78,3
Traceerbaarheid 3.038 93,1
Totaal 9.623 83,0

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Scholen 76,1
Kinderopvang 81,7
Melkkeukens 85,9
Ziekenhuizen 71,1
Rusthuizen 78,4
Gevangenissen 75,0
Andere grootkeukens 76,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.231
PV's 84
Inbeslagnemingen 12
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 14
Andere 16
Totaal 1.357

De globale inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze voor 2016. Er is een verbetering van de inspectieresultaten m.b.t "Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole" in de ziekenhuizen en gevangenissen.

Net zoals in 2016 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd (35,4% in geval van mondelinge overdracht en 14,9% in geval van schriftelijke overdracht);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (5,0%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (4,5%);
  • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (4,5%); en
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (3,8%).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren