www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Voedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.06.2018

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van gecontamineerde voeding of water. Meestal zijn microbiologische contaminaties de oorzaak. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

In 2017 werden er 304 CVTI’s gemeld: 1.409 personen waren betrokken waarvan er 49 gehospitaliseerd werden. In 2017 waren er geen overlijdens als gevolg van een gemelde CVTI.


Aantal gemelde CVTI’s
In slechts 2,6% van de CVTI’s is er een sterke aanwijzing dat voeding aan de oorzaak lag van de uitbraak door analyse van resten van deze voeding of door onderzoek van de zieke personen.


Pathogeen Aantal CVTI's Aantal
zieken
Aantal
gehospitali-
seerd
Aantal overlijdens Streke evidentie van relatie zieke met voeding Betrokken voeding bij sterke evidentie
Bacillus cereus 1 3 1 0 - -
Campylobacter 4 18 8 0 - -
Clostridium perfringens 2 182 0 0 2 Bereide maaltijd met varkensvlees, buffet maaltijd
STEC 2 10 9 0 1 Vleesbereiding (rund)
Histamine 3 19 0 0 2 Visserijproducten
Norovirus 3 90 5 0 2 Gemengde voeding (maaltijd)
Salmonella 2 14 9 0 1 Eireren
Ongekend 287 1.073 17 0 - -
Totaal 304 1.409 49 0 8 -Voorkomen CVTI’sHet vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat blijft bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren