www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.05.2018

Het FAVV voert jaarlijks analyses van planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen (houten verpakkingsmateriaal, paletten...). De monsternemingen worden verricht bij invoer, bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina "Plantenziekten".

Dit toezicht heeft als doel uitbraken van quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze kunnen worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd.

De aardappelsector bleef in 2017 vrij van besmettingen met bruinrot of ringrot.

Het aardappelcysteaaltje (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), alsook bacterievuur zijn endemisch in bepaalde zones, hun uitroeiing is dus niet meer mogelijk. De opgelegde bestrijdingsmaatregelen hebben tot doel verdere verspreiding te voorkomen en het vermeerderingsmateriaal prioritair te beschermen.

Bij de invoer van groenten, fruit en snijbloemen uit niet-EU lidstaten werden regelmatig schadelijke insecten aangetroffen. Het ging meer bepaald om mineervliegen (Liriomyza spp.), de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) en niet-Europese boorvliegen (Tephritidae).

In 2017 werd het onderzoek met kruisvallen naar de aanwezigheid van Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly) verder gezet. Deze boorvlieg komt voor in Noord-Amerika en zou belangrijke schade in onze kersenteelt kunnen aanrichten. Dit organisme werd niet aangetroffen.


Aantal missies Aantal operatoren
3.072 1.664


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Aantal maatregelen
Anoplophora chinensis 8 100 -
Anoplophora glabripennis 6 100 -
Apple proliferation mycoplasm 68 100 -
Bacteriën 79 97,5 -
Bursaphelenchus xylophilus 97 100 -
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100 -
Clavibacter michiganensis michiganensis 34 100 -
Clavibacter michiganensis sepedonicus * 1.366 100 -
Ditylenchus dipsaci 752 99,5 -
Erwinia amylovora 848 62,4 16
Globodera * 1.390 98,9 -
Insecten 184 48,4 64
Meloidogyne * 41 73,2 -
Monochamus 110 90,0 1
Nematoden 44 100 -
Phytophtora ramorum 101 98,0 -
Pospiviroïden * 91 95,6 -
Ralstonia solanacearum * 220 100 -
Rhagoletis fausta 2.226 100 -
Schimmels 56 100 -
Sclerotium cepivorum 747 95,3 -
Virus 78 97,4 -
Xylella fastidiosa 299 100 -
Totaal 6.832 92,7 81

* De resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten zijn beschikbaar in de laatste tabel.Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 1
Andere 80
Totaal 81


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Hout 2 Plantenschimmels interne markt, Cryphonectria parasitica
Bladeren 31 Tomato spotted wilt virus (TSWV), Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii, Bemisia tabaci
Bloemen 5 Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii
Snijbloemen 1 Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii
Vruchten 58 Thaumatotibia leucotreta, Tephritidae (niet-EU), Planteninsecten invoer, Guignardia citricarpa
Feromonenvallen 2 Planteninsecten interne markt
Planten 90 Puccinia horiana, Plantenschimmels interne markt, Erwinia amylovora
Plantgoed 52 Xanthomonas arboricola pv. pruni, Plum pox virus (Sharka), Phytophtora ramorum, Erwinia amylovora, Cryphonectria parasitica
Wortels 2 Trichodorus sp., Nematoden (algemeen)
Tak/stam met bladeren 185 Erwinia amylovora
Grond 25 Sclerotium cepivorum, Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci
Percelen grond 39 Sclerotium cepivorum, Meloidogyne fallax, Meloidogyne chitwoodi, Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci
Pootgoedstengel 4 Erwinia amylovora, Cryphonectria parasitica
Schors 3 Plantenschimmels interne markt, Cryphonectria parasitica


Resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten (seizoen 2016-2017 of 2017-2018)
  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%) Seizoen
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.077 100 2016-2017
Globodera 2.894 99,1 2017-2018
Meloidogyne 260 99,6 2017-2018
Pospiviroïden 80 100 2017-2018
Ralstonia solanacearum 1.077 100 2016-2017
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren