www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controle van schapen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

Tijdens het jaar 2017 werden door de NOE, in samenwerking met de LCE’s, controles uitgevoerd bij 10 operatoren met beslagen van schapen en geiten. De vastgestelde non-conformiteiten situeerden zich vooral op het vlak van identificatie en registratie en traceerbaarheid in het algemeen, illegale aankoop en sluikslachting.

In totaal werden er 9 processen-verbaal opgemaakt. In vijf dossiers werd er gerechtelijke vervolging ingesteld. In drie dossiers werd een borgsom geheven en in twee dossiers werd een illegaal vermogensvoordeel gevorderd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren