www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Namaakproducten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

De internationale actie OPSON in samenwerking met de Douane, het FAVV en de FOD Economie, gecoördineerd en ondersteund door EUROPOL en INTERPOL vond plaats van 13 tot 24 februari 2017. Deze vond plaats zowel in de zeehaven van Antwerpen als in de luchthaven van Zaventem. In Antwerpen werden 67 controles uitgevoerd waarbij 8 vaststellingen werden genoteerd. Deze vaststellingen hebben betrekking op non conforme etikettering (ontbrekend, taal, …). Van de 33 bestemmelingen van deze 67 controles waren 5 mensen niet in orde inzake registratie/erkenning.

In de luchthaven van Zaventem vonden 24 controles plaats waarbij 11 vaststellingen genoteerd werden. Het betrof onder andere non conformiteiten met betrekking tot geen correcte diepvries temperaturen, hygiëne, tracering en etikettering, of goederen die niet vooraf werden aangegeven hoewel dit wel verplicht is. 17 van de Belgische bestemmelingen waren niet in orde inzake registratie en erkenningen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren