www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

Regelmatig voert het FAVV invoercontroles uit op bestrijdingsmiddelen ingevolge meldingen van andere lidstaten van mogelijke illegale invoer van (niet erkende of nagemaakte) bestrijdingsmiddelen in Europa.

Twee hoofdacties werden uitgevoerd:


Actie SILVER AXE 2

In kader van de actie Silver Axe worden gewasbeschermingsmiddelen en hun actieve stoffen gecontroleerd bij invoer. De Actie Silver Axe 2 heeft plaatsgevonden van 27 februari 2017 tot 06 maart 2017 en dit zowel in Antwerpen als in Zaventem. In totaal werden er 56,6 ton geformuleerde producten gecontroleerd en 293,6 ton actieve substanties. 55,5 ton werd geblokkeerd wegens gebreken met betrekking tot documenten. Hiervan werd 35 ton opnieuw vrijgegeven na regularisatie en goedkeuring van de autoriteiten van de betrokken lidstaat van bestemming. 22,5 ton staat nog steeds onder administratief beslag.


Actie PESTIMPORT

In kader van controles op invoer werd in 2017 in totaal 846,482 ton gewasbeschermingsmiddelen en actieve stoffen gecontroleerd buiten de actie Silver axe om. Er werd in dit kader geen fraude gedetecteerd. In bepaalde gevallen werden de competente diensten van betrokken lidstaten ingelicht aangaande bepaalde importen. Naast bovengenoemde controles werd tevens 89,259 ton andere stoffen geëtiketteerd onder éénzelfde goederencode. Deze producten betreffen voornamelijk biociden en cosmetica. De competente diensten worden tevens ingelicht in kader van dergelijke importen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren