www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Producten niet bestemd voor menselijke consumptie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.04.2018

Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

In 2017 werden 2.630 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie aangeboden voor invoer en doorvoer.

Ongeveer 75% van de aangeboden zendingen was bestemd voor diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander gebruik waaronder o.a. technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.501 8
Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik (met inbegrip van laboratorium gebruik) 74 1
Eiproducten 61 0
Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 64 1
Huiden en vellen 66 0
Vetten en oliën 89 3
Gelatine en peptonen 34 1
Wol, haar, veren 27 0
Jachttrofeeën 70 1
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 251 2
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 393 7
Totaal 2.630 24Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

In 2017 werden 4.073 zendingen aangeboden aan de verschillende punten van binnenkomst, wat overeenstemt met een daling tegenover het aantal zendingen van dit type producten aangeboden in 2016 (4.236).

De zendingen bestonden uit:
  • Haven van Antwerpen (3.751 zendingen): additieven (lysine, methionine), grondstoffen (gierst, gisten, koolzaad), voormengsels en mengvoeders: 3 zendingen werden geweigerd omwille van een niet-conform gehalte aan aflatoxinen, twee anderen omwille van de ontdekking van PCDD/PCDF.
  • Haven van Zeebrugge (154 zendingen): additieven (vitamines) en grondstoffen (rijst, bietenpulp): alle zendingen werden aanvaard.
  • Haven van Gent (89 zendingen): grondstoffen (producten en bijproducten van soja, maïs): alle zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Zaventem (78 zendingen): additieven, voormengsels en grondstoffen: de zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Luik (1 zending): additief. De zending werd aanvaard.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren