www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Levende dieren en vermeerderingsmateriaal Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.04.2018

Levende dieren

Controles op de invoer van levende dieren
  Aantal zendingen Aantal geweigerde
zendingen
Aantal dieren/
eenheden
Aantal geweigerde
dieren
Vogels en pluimvee 1 0 7 0
Vissen 558 7 8.155.012 840
Paarden 2.331 2 2.343 2
Honden, katten en fretten 56 1 114 1
Andere zoogdieren 110 2 11.242 134
Amfibieën en reptielen 62 0 58.457 0
Ongewervelden (o.a. insecten) 391 1 2.264.913.227 30
Totaal 3.509 13 2.273.140.402 1.007

De in de tabel verstrekte statistieken hebben uitsluitend betrekking op de controles uitgevoerd in de 3 erkende grensinspectieposten voor levende dieren: Luik, Oostende en Zaventem. De gecontroleerde zendingen kunnen als eindbestemming België of andere lidstaten hebben. Voor elke gecontroleerde zending wordt een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren (GVDB-D) in TRACES opgemaakt. Hierin kunnen verschillende diersoorten vermeld worden. Vanaf 2017 worden de gecontroleerde zendingen in rekening genomen en niet langer het aantal verschillende diersoorten die op eenzelfde document vermeld zijn, zoals in 2015 en 2016. Op die manier werden er in 2017 3.509 zendingen bij invoer gecontroleerd. Dertien zendingen werden geweigerd, waarvan meer dan de helft betrekking had op vis.

De controles op ingevoerde paarden is lichtjes gedaald (8,5 %). Het grootste deel van dergelijke controles wordt uitgevoerd in de luchthaven van Luik. Het gaat om 2.278 zendingen die verdeeld zijn onder 1.238 definitieve ingevoerde zendingen, 371 tijdelijk ingevoerde zendingen en 681 teruggezonden paarden afkomstig uit de Lidstaten. De tijdelijk ingevoerde zendingen en de terugzendingen zijn nauw verbonden aan competitiesport (deelname aan wedstrijden of training). Iets meer dan 40% van deze paarden is afkomstig uit Ijsland, terwijl ongeveer 30% hun oorsprong vindt in de beide Amerikaanse continenten, 15% is afkomstig uit het Midden-Oosten en 7 % uit China en Hong Kong.

De invoer van honden, katten en fretten kan onder 2 stelsels gebeuren: het commerciële en het niet-commerciële stelsel. De commerciële invoer heeft betrekking op een transport bestemd om de eigendom over een dier over te dragen of een transport dat niet kan plaatsvinden binnen 5 dagen voor of na de verplaatsing van de eigenaar. Deze commerciële invoer vereist een controle door de Grenscontrolepost (GCP) en het opstellen van een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren (GVDB - D). Bij niet-commerciële invoer begeleidt de eigenaar het dier tijdens de verplaatsing. Deze invoer wordt gecontroleerd door de douanediensten die bij onregelmatigheden een beroep doen op de GCP. De commerciële invoer van honden, katten en fretten blijft beperkt: 56 zendingen met in totaal 114 dieren. Slechts één zending werd geweigerd. Tijdens deze controles hebben de douanediensten vastgesteld dat 104 honden en katten niet aan de invoervoorwaarden voldeden. 57 dieren konden op het grondgebied worden binnengebracht onder de voorwaarde dat ze in orde gesteld werden. 38 dieren werden naar het land van oorsprong teruggestuurd en 9 dieren werden geëuthanaseerd omwille van een hoog gezondheidsrisico en de onmogelijkheid om het dier terug te sturen.

De invoer gegroepeerd in de categorie “andere zoogdieren” kende een relatief belangrijke verhoging in aantal dieren: deze verhoging (x 3,8) is voornamelijk te wijten aan de invoer van knaagdieren en lagomorfen door onderzoeksorganismen: 87 zendingen ofwel 9.821 dieren waarvan bijna 90 % afkomstig is uit Japan. Geen enkele invoer van herkauwers werd geregistreerd en er werden 4 varkens ingevoerd uit Canada: de Europese regelgeving (verordening (EU) nr. 206/2010) laat die invoer enkel onder strikte gezondheidsvoorwaarden toe vanuit derde landen die op een beperkte lijst staan.

Ook de invoer van pluimvee en vogels wordt strikt gecontroleerd omwille van de risico's op aviaire influenza: 35 derde landen staan op de lijst van landen die onder voorwaarden de toelating hebben om pluimvee in te voeren in de EU en 14 inrichtingen van 6 verschillende landen mogen vogels invoeren in de EU.

De zendingen van insecten vormen de meerderheid van de invoeren van ongewervelden. Ter herinnering: de invoer van insecten bestemd voor menselijke consumptie blijft verboden in de Europese Unie.Vermeerderingsmateriaal

Controles op de invoer van SPF-eieren, sperma, eicellen en embryo's
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal dieren/eenheden Aantal geweigerde dieren
SPF-eieren (Specific Pathogen Free) 52 0 7.853 kg 0
Sperma, eicellen, embryo’s 21 1 829 30
Totaal 73 1 - 30

De producten opgenomen onder de rubriek vermeerderingsmateriaal tonen weinig variatie over de verschillende jaren. Er werd weinig runder- of paardensperma ingevoerd en er werden geen broedeieren ingevoerd vanwege de Europese reglementering met betrekking tot dierenziekten (Aviaire Influenza) en volksgezondheid (Salmonella). Het aantal zendingen van SPF-eieren (Specific Pathogen Free) blijft behouden want de strengere sanitaire voorwaarden garanderen dat er op dat vlak geen risico’s zijn.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren