www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controles bij invoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.08.2018

Dieren en producten worden vanuit de gehele wereld naar de Europese Unie aangevoerd. Om volksgezondheidsrisico’s en de insleep van dieren- en plantenziekten te vermijden heeft de Europese Unie uitgebreide en in sterke mate geharmoniseerde regelgeving geformuleerd. Op basis hiervan voert het FAVV zijn controles uit.

Het FAVV heeft als doelstelling efficiënte importcontroles die garanderen dat ingevoerde producten hetzelfde veiligheidsniveau halen dan de EU-producten, rekening houdend met de verdere mondialisering en complexiteit van de voedselketen en bijgestuurd op basis van een verfijning van de risicobeoordeling.


Controles bij invoer: aantal zendingen (met % geweigerde zendingen)
2015 2016 2017
Levende dieren 13.361
(0,2%)
13.353
(0,2%)
3.509*
(0,4%)
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong 24.681
(0,4%)
22.737
(0,6%)
22.100
(0,6%)
Planten, plantaardige producten 19.832
(1,0%)
16.764
(0,9%)
18.856
(0,6%)
Producten niet bestemd voor humane consumptie 2.353
(0,6%)
2.425
(0,9%)
2.630
(0,9%)
Totaal 60.227
(0,6%)
55.279
(0,6%)
47.095
(0,6%)

* Het aantal zendingen van vis en aquacultuurdieren is sterk verminderd tegenover de voorgaande twee jaren.
   Het aantal geïmporteerde dieren neemt enigszins toe.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren