www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Samenstelling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Naast de veiligheid van de voedselketen wordt de kwaliteit van diverse producten in de voedselketen door het FAVV gecontroleerd: meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib (nutriënten, organische stof, droge stof, pH…), bestrijdingsmiddelen (gehalte aan actieve stof en fysico-chemische eigenschappen), diervoeders (garanties vermeld op het etiket: additieven, ruw vet, ruw eiwit, calcium…), zuigelingenvoeding (vitamines, mineralen en transvetzuren), voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen (gehalte aan vitaminen en mineralen), levensmiddelen en water niet-bestemd voor drinkwater.


Diervoeders

Aantal missies Aantal operatoren
674 288


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal
maatregelen
Garanties gehalte aan additieven 348 90,8% 28
Garanties gehalte aan geneesmiddelen 167 92,2% 5
Garanties substantiële kwaliteit 311 93,2% 19
Totaal 826 92,0% 52


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 4
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 6
PV 23
Waarschuwingen 19
Totaal 52


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 14 Zink (Zn), Vochtgehalte, Vitamine E (tocophérol), Vitamine D3, Vitamine A, Ruw vet, Ruw eiwit, Ruwe as, Magnesium (Mg), Jood, Ijzer (Fe), Cobalt (Co), Calcium (Ca)
All mash 1 Mangaan (Mn)
Gemedicineerde diervoeders 13 Trimethoprim, Sulfadiazine, Flubendazol, Fenbendazol, Amoxicilline
Koolzaadschroot 1 Ruw eiwit, Ruwe celstof
Luzerne 1 Ruwe celstof
Luzerne eiwitconcentraat 1 Ruwe celstof
Luzernepulp 1 Ruwe celstof
Maïskiemschroot 1 Ruw vet
Mineraalmengsel 1 Vitamine B1
Producten en bijproducten van de bakkerij of de productie van pasta 1 Zetmeel, Totaal suiker, Ruw eiwit, Ruwe celstof, Ruwe as, Natrium (Na), Calcium (Ca)
Sojazaadschroot 1 Ruw vet, Ruw eiwit
(Suiker)bietenpulp 1 Ruw eiwit
Tarwegluten 1 Zetmeel
Verwerkte dierlijke eiwitten van varkens 1 Ruw eiwit
Vetzuurzouten 1 Ruw vet, Ruwe celstof, Natrium (Na)
Volledige diervoeders 15 Zink (Zn), Vitamine E (tocophérol), Vitamine A, salinomycine, Ruw vet, Ruw eiwit, Ruwe as, Mangaan (Mn), Koper (Cu), Jood, Ijzer (Fe), Calcium (Ca)
Voormengsels voor diervoerders 11 Zink (Zn), Vitamine E (tocophérol), Vitamine A, Selenium (Se), Mangaan (Mn), Koper (Cu), Jood, Cobalt (Co)Gewasbeschermingsmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
49 31


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal
maatregelen
Bestrijdingsmiddelen 81 97,5% 2
Totaal 81 97,5% 2


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Totaal 2


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
GB : Lokmiddel in korrelvorm 1 Gehalte aan werkzame stof
WG : Water dispergeerbaar granulaat 1 Schuimvorming na 1 minLevensmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
851 769


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal
maatregelen
Fysico-chemische parameters van water bestemd voor drinkwater 390 98,5% 3
Kwaliteit van eieren 66 100,0% -
Kwaliteit van melkproducten en bereidingen op basis van melk 183 89,1% 17
Mineralen 143 97,2% 3
Transvetzuren 14 100,0% -
Vitamines 24 91,7% 1
Zout in brood 250 83,6% 37
Totaal 1.058 93,1% 61


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 3
PV 45
Waarschuwingen 13
Totaal 61


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Aardnoten 1 Natrium (Na)
Boter 17 Vochtgehalte, Vetgehalte
Brood en bakkerijproducten 41 Zout
Koeken 2 Natrium (Na)
Leidingwater 2 Nikkel (Ni), Natrium (Na)
Melkijs 1 Vetgehalte
Natuurlijk mineraal water 3 Natrium (Na), Bromaat
Opvolgzuigelingenvoeding 1 Vitamine B2
Roomijs 1 Vetgehalte
Tafelwater 1 Mangaan (Mn)
Vissen 1 Natrium (Na)
Volledige zuigelingenvoeding 1 Vitamine B2
Yoghurt 1 VetgehalteMeststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten

Aantal missies Aantal operatoren
298 257


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal
maatregelen
Kwaliteit van meststoffen 371 89,8% 32
Totaal 371 89,8% 32


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Inbeslagnemingen 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
PV 12
Waarschuwingen 14
Totaal 32


Non-conformiteiten

  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Andere compost 1 Respiratietest (Oxitop)
Andere meststoffen met een oligo-element 3 Kobalt totaal, Ijzer oplosbaar in water, Fosfor oplosbaar in water
Andere organische teeltsubstraten 1 Elektrische geleidbaarheid, Specifieke
Champignonsubstraat 1 Droge stof
Digistaten 4 Stikstof (totaal), Kalium oplosbaar in water, Fosfor totaal, Droge stof
Gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof 1 Organische stof
Groencompost 4 Rijpheidsgraad, Respiratietest (Oxitop), pH (water), Organische stof
Ijzerchelaat 1 Ijzer oplosbaar in water
Industrieel zuiveringsslib 4 Stikstof (totaal), Organische stof, Droge stof
Mengsel van sporenelementen 1 Zink oplosbaar in water
NK-meststof 4 Stikstof (totaal), Stikstof (nitraat), Stikstof (ammonium), Natrium Totaal, Magnesium totaal, Kalium oplosbaar in water
NPK-meststof 7 Zwavel oplosbaar in water, aanwezig onder de vorm van sulfaten, Stikstof (totaal), Stikstof (nitraat), Magnesium oplosbaar in water, Kalium oplosbaar in water, Fosfor oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat, Fosfor oplosbaar in water, Fosfor oplosbaar in mineraal zuur
Potgrond 2 Droge stof
Samengestelde organische meststof NPK 2 Kalium oplosbaar in water, Fosfor oplosbaar in mineraal zuur
Verwante producten 2 Selenium (Se)Non-Food

Aantal missies Aantal operatoren
128 119


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal
maatregelen
Fysico-chemische parameters van water niet bestemd voor drinkwater 205 97,6% 2
Totaal 205 97,6% 2


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 2
Totaal 2


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme
parameters
Putwater gebruikt in bereidingen 5 Nitriet, Natrium (Na), Mangaan (Mn), Ijzer (Fe), Fluoriden
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren