www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Geneesmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.). Verdachte monsternames i.v.m. anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.


Diergeneesmiddelen
Anabolica
Verboden stoffen
Versterkte controles
Diergeneesmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
4.011 801


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Bijenteeltproducten 208 100,0% -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 234 99,6% -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 218 100,0% -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 6.254 98,0% 25
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 382 99,2% 1
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 214 99,1% 2
Totaal 7.510 98,2% 28


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 28
Totaal 28


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Niet-conforme parameters
Eieren 1 Salinomycine, robenidine, diclazuril, coccidiostatica (screening multiresidu's)
Faeces 5 Tylosin, trimethoprim, sulfadiazine, lincomycine, enrofloxacin, doxycycline, antibiotica (screening multiresidu's)
Injectieplaats 92 Tylosin, tulathromycin, tolfenaminezuur, tilmicosine, tetracycline, sulfadoxine, sulfadiazine, spiramycine, spectinomycine, penicilline, oxytetracycline, oxyfenylbutazon, nitroxinil, niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's), neospiramycine, neomycine, metamizol, meloxicam, ivermectine, gentamycine, flunixin, florfenicolamine, florfenicol, fenylbutazon, enrofloxacin, doramectine, dihydrostreptomycine, dichlofenac, closantel, clorsulon, ciprofloxacin, ceftiofur, benzylpenicilline, benzimidazolen (screening multiresidu's), avermectine (screening multiresidu's), antibiotica (screening multiresidu's), amoxicilline, abamectine, 4-epi tetracycline, 4-epi-oxytetracycline
Schaaldieren 3 Oxytetracycline, doxycycline, antibiotica (screening multiresidu's), 4-epi-oxytetracycline
Spierweefsel (vlees) 29 Tulathromycin, tolfenaminezuur, sulfonamiden (screening multiresidu's), sulfadoxine, sulfadiazine, spiramycine, spectinomycine, oxytetracycline, oxyfenylbutazon, nitroxinil, niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's), neospiramycine, metamizol, meloxicam, ivermectine, gentamycine, florfenicolamine, florfenicol, fenylbutazon, dichlofenac, closantel, benzylpenicilline, benzimidazolen (screening multiresidu's), avermectine (screening multiresidu's), antibiotica (screening multiresidu's), 4-methylaminoantipyrine, 4-epi-oxytetracycline
Vlees 2 Norfloxacin, niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidu's), antibiotica (screening multiresidu's)
Anabolica

Aantal missies Aantal operatoren
3.348 1.446


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Bewakingsplan - Invoer 88 100,0% -
Bewakingsplan - Slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven 3.628 99,9% -
Diervoeders 538 100,0% -
Landbouwbedrijf 3.420 100,0% -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 91 100,0% -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100,0% -
Totaal 7.767 100,0% -


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Niet-conforme parameters
Lever 2 Dexamethasone
Urine 1 Dexamethasone
Verboden stoffen

Aantal missies Aantal operatoren
1.989 708


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Bijenteeltproducten 70 100,0% -
Diervoeders 339 99,7% 1
Dranken 177 100,0% -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 91 100,0% -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 101 100,0% -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 1.157 99,8% 2
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 330 99,7% 1
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 76 100,0% -
Totaal 2.341 99,8% 4


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 4
Totaal 4


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Niet-conforme parameters
Schaaldieren 1 Nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidu's), 3-amino-2-oxazolidinon (AOZ)
Spierweefsel (vlees) 2 Nitro-imidazolen (screening multiresidus), nitrofuranen (metabolieten): (screening multiresidu's), metronidazole, 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinon (AMOZ)
Volledige diervoeders 1 Detectie toevoeg./geneesmiddelen
Versterkte controles

Er zijn 6 types versterkte controle die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk: de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

Van de versterkte controles van het type R die aan rundveebedrijven opgelegd werden, werden er 13 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 4 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers, 3 ingevolge het gebruik van antibiotica en van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 3 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen. Van de versterkte controles van het type R die aan rundveebedrijven werden opgelegd, werden er 9 opgelegd ingevolge antibioticagebruik, 2 ingevolge het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers en 1 ingevolge het gebruik van antibiotica en niet-steroïdale onstekingsremmers.

Er werden in 2016 elf verzoeken tot beroep ingediend. Deze verzoeken hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie.

Evolutie van de versterkte H- en R-controles in rundvee- en varkensbedrijven.
  Niet-toegestane stoffen Toegelaten stoffen
  H  H N1-N2 M1-M2 R R
  Runderen Varkens     Runderen Varkens
2013 2a 0 0 0 3 8
2014 1 0 1 0 20b 12
2015 0 0 0 0 12c 7d
2016 0 0 1 0 23e 12f

a De versterkte controles werden in 2014 ingesteld, terwijl de non-conformiteiten in 2013 werden vastgesteld
b In 3 gevallen werd de non-conformiteit in 2013 vastgesteld
c In 4 gevallen werd de non-conformiteit in 2014 vastgesteld
d In 2 gevallen werd de non-conformiteit in 2014 vastgesteld
e In 4 gevallen werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
f In 1 geval werd de non-conformiteit in 2015 vastgesteld
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren