www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Visserij en aquacultuur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Visserij

Hieronder vallen de fabrieksvaartuigen, visserijvaartuigen en de vismijnen.

Aanvoer visserijproducten
Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en staalnames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijze controles uit van visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. In 2016 werden alle gecontroleerde loten geschikt verklaard voor menselijke consumptie.

Aanvoer visserijproducten (kg)
Vismijn Nieuwpoort 217.946
Vismijn Oostende 5.826.273
Vismijn Zeebrugge 11.894.205
Totaal 17.938.424

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 59 94,9%
Autocontrolesysteem 3 100%
Traceerbaarheid 59 100%
Meldingsplicht 59 100%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100%
Etikettering 3 100%
Vervoer 3 100%
Totaal 189 98,4%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
PV's 2
Totaal 3

De inspectieresultaten van 2016 zjin vergelijkbaar met deze van 2015.Aquacultuur

Hieronder vallen de plaatsen voor het tijdelijk onderbrengen van vissen en schaaldieren, zuiveringscentra en centra voor verzending van levende tweekleppige weekdieren, viskwekerijen (vis, schaaldieren), open voorzieningen (vis, schaal- en weekdieren), en het recreationeel vissen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 96 100%
Traceerbaarheid 204 100%
Meldingsplicht 45 100%
Dierengezondheid 114 95,6%
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 77 98,7%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100%
Etikettering 2 100%
Vervoer 3 100%
Totaal 544 98,9%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5
PV's 2
Totaal 7

De resultaten voor 2016 zijn vergelijkbaar met deze voor 2015.


Controle op de vereisten inzake preventie BSE: feedban
Net zoals bij andere veehouders controleert het FAVV bij aquacultuurbedrijven de beschermingsmaatregelen ter preventie van OSE (o.a. de gekkekoeienziekte). In aquacultuurvoeders zijn immers meer dierlijke grondstoffen toegelaten dan voor andere veedieren. Doel van deze controles is dus om te voorkomen dat deze voor waterdieren toegelaten dierlijke grondstoffen niet in het voeder van andere veedieren geraken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid 88 100%

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van de voorbije drie jaren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren