www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Verwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen
Vleesproducten
Visserijproducten
Melk en zuivelproducten
Eieren en eiproducten
Groenten en fruit
Andere plantaardige producten
Fabrikanten van brood en verse patisserie
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing
Producenten van dranken
Andere levensmiddelen
Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen

Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen
In ieder jachtteam moet iemand aanwezig zijn die een opleiding inzake volksgezondheid en hygiëne gevolgd heeft (behalve als het wild bestemd is voor de persoonlijke consumptie van de jager). Alleen wild dat vergezeld is van een verklaring van een persoon die de opleiding gevolgd heeft, kan aan een erkende wildverwerkingsinrichting worden verkocht of in kleine hoeveelheden aan een particulier als eindverbruiker, met uitzondering van iedere andere eindverbruiker (restaurant, markt, slager, kantine...). Voor elk everzwijn dat aan een eindverbruiker verkocht wordt, moet er systematisch, op vraag van de persoon die een opleiding volgde, een onderzoek op trichinen worden uitgevoerd en het resultaat ervan moet aan de consument worden meegedeeld.

De met opdracht belaste dierenarts voert een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild in de wildbewerkingsinrichting. Dreigend of bevestigd bederf zijn de belangrijkste redenen voor afkeuring en dus uitsluiting uit de voedselketen.

  Afgeleverde stukken Inbeslagnemingen
Hertachtigen 14.039 65 (0.46%)
Everzwijnen 11.507 86 (0.74%)
Klein haarwild 11.792 268 (2.27%)
Klein vederwild 391.972 6.276 (1.60%)
Totaal 429.310 6.695 (1.57%)

Voor vrij wild is een abnormale kleur of geur van het vlees veruit de vaakst voorkomende reden voor inbeslagname bij de keuring.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.249 87,3%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 33 100,0%
Autocontrolesysteem 497 90,1%
Traceerbaarheid 543 93,7%
Meldingsplicht 502 98,4%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 502 97,4%
Etikettering 813 96,2%
Vervoer 249 96,4%
Totaal 4.388 93,1%


Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per type activiteit

  Aantal checklists
Uitsnijderijen runderen 87,1%
Uitsnijderijen – runderkoppen 80,0%
Uitsnijderijen varkens 86,6%
Uitsnijderijen schapen en geiten 86,3%
Uitsnijderijen konijnen 82,8%
Uitsnijderijen wild 83,0%
Uitsnijderijen paarden 88,9%
Uitsnijderijen pluimvee 84,1%
Uitsnijderijen loopvogels 80,0%
Wildbewerkingsinrichtingen 89,2%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 113
PV's 38
Inbeslagnemingen 15
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 3
Totaal

171


Deze resultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Vleesproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van vlees, separatorvlees, vleesproducten en –bereidingen, kikkerbillen of slakken, gesmolten dierlijke vetten en kanen, bloed of bloedproducten, darmen, blazen en magen, collageen en gelatine en grondstoffen hiervan.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.212 91,6%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 156 92,9%
Autocontrolesysteem 963 91,3%
Traceerbaarheid 825 94,5%
Meldingsplicht 886 99,0%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 884 98,3%
Etikettering 1.439 96,4%
Vervoer 791 98,5%
Totaal 8.156 94,9%

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 175
PV's 48
Inbeslagnemingen 20
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Andere 8
Totaal

254


De resultaten van 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Visserijproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.089 93,4%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 88 95,5%
Autocontrolesysteem 507 92,3%
Traceerbaarheid 272 93,8%
Meldingsplicht 463 99,8%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 461 98,9%
Etikettering 800 98,0%
Vervoer 400 99,0%
Totaal

4.080

96,1%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 80
PV's 16
Inbeslagnemingen 10
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 3
Totaal

110


De resultaten voor 2016 zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Melk en zuivelproducten

Hieronder vallen bedrijven die melk verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 986 93,5%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 43 97,7%
Autocontrolesysteem 422 93,8%
Traceerbaarheid 300 93,0%
Meldingsplicht 404 99,5%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 321 97,8%
Etikettering 333 94,3%
Totaal

2.809

95,0%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 82
PV's 11
Inbeslagnemingen 4
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 6
Totaal

105


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Eieren en eiproducten

Hieronder vallen bedrijven die eieren en eiproducten verwerken, opslaan en/of herverpakken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 387 90,4%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 29 100%
Autocontrolesysteem 168 85,1%
Traceerbaarheid 141 82,3%
Meldingsplicht 167 99,4%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 28 89,3%
Etikettering 126 88,9%
Totaal

1.046

90,0%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 54
PV's 14
Inbeslagnemingen 5
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 4
Totaal

78


De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Groenten en fruit

Hieronder vallen de groenten- en fruitverwerkende bedrijven, met inbegrip van het schillen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 117 73,5%
Autocontrolesysteem 93 82,8%
Traceerbaarheid 89 93,3%
Meldingsplicht 111 97,3%
Etikettering 140 97,1%
Nevenproducten van levensmiddelen 110 98,2%
Totaal

660

90,6%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 39
PV's 4
Inbeslagnemingen 1
Andere 1
Totaal 45

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Andere plantaardige producten

Hieronder vallen bedrijven die van granen afkomstige producten, suiker, vetten en oliën en andere plantaardige producten verwerken, inclusief het malen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 88 81,8%
Autocontrolesysteem 80 87,5%
Traceerbaarheid 59 89,8%
Meldingsplicht 95 98,9%
Etikettering 109 97,2%
Nevenproducten van levensmiddelen 83 98,8%
Totaal

514

92,8%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 26
PV's 1
Inbeslagnemingen 1
Totaal 28

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Fabrikanten van brood en verse patisserie

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 207 60,9%
Autocontrolesysteem 186 72,0%
Traceerbaarheid 182 75,8%
Meldingsplicht 183 97,8%
Etikettering 194 89,2%
Nevenproducten van levensmiddelen 191 96,9%
Totaal

1.143

81,8%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 96
PV's 25
Inbeslagnemingen 6
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 7
Totaal 135

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 199 86,9%
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 6 83,3%
Autocontrolesysteem 120 83,3%
Traceerbaarheid 136 88,2%
Meldingsplicht 138 99,3%
Etikettering 167 91,6%
Nevenproducten van levensmiddelen 151 100,0%
Totaal

917

91,5%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 48
PV's 6
Inbeslagnemingen 2
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Andere 1
Totaal 58

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Producenten van dranken

Hieronder vallen de bedrijven die al dan niet gealcoholiseerde dranken produceren, met uitzondering van melkdranken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 263 87,8%
Autocontrolesysteem 197 78,7%
Traceerbaarheid 185 90,3%
Meldingsplicht 220 96,8%
Etikettering 264 94,7%
Nevenproducten van levensmiddelen 217 98,6%
Totaal

1.346

91,4%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 69
PV's 4
Andere 2
Totaal 75

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2015.Andere levensmiddelen

Hieronder vallen fabrikanten van babyvoeding, additieven en aroma’s, kruiden, specerijen en sauzen, voedingssupplementen, bereide maaltijden en levensmiddelen die elders niet zijn opgenomen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 311 83,6%
Autocontrolesysteem 398 85,4%
Traceerbaarheid 248 90,3%
Meldingsplicht 382 99,0%
Etikettering 517 94,8%
Nevenproducten van levensmiddelen 263 100,0%
Totaal

2.119

92,3%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 109
PV's 13
Inbeslagnemingen 4
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 3
Totaal 130

De resultaten voor 2016 zijn grotendeels vergelijkbaar met deze van 2015. De inspectieresultaten voor de scope “nevenproducten van levensmiddelen” zijn verbeterd t.o.v. vorig jaar.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren