www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Globale controleresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2017

Aantal missies Aantal operatoren
119.487 66.038
Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.
Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de grafiek.


De resultaten van de inspectiemissies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen

15.862

PV's

6.974

Inbeslagnemingen

1.555

Tijdelijke sluitingen

127

Procedures voor opschorting of intrekking erkenning.

35

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator

470

Andere

2.044

Totaal

27.067Inbeslagnemingen
Producten Hoeveelheden

Granen

2.066 ton

Diervoeder 379 ton
Diverse levensmiddelen 151 ton
Groenten en fruit 145 ton
Vis en visserijproducten 144 ton
Planten en vermeerderingsmateriaal 122 ton
Vlees en vleesproducten 103 ton
Verwerkte dierlijke producten 26 ton
Bestrijdingsmiddelen 3,5 tonResultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists: alle sectoren
 

2015

2016

2016 vs. 2015 (%)

Conformiteit 2015 (%)

Conformiteit 2016 (%)

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

53.562 53.296 -0,5% 78,0% 78,1%

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

490 337 -31,2% 92,4% 91,7%

Autocontrolesysteem

25.456 25.152 -1,2% 78,0% 79,5%

Traceerbaarheid

39.744 40.211 +1,2% 90,1% 89,5%

Meldingsplicht

30.727 31.502 +2,5% 97,9% 98,3%

Administratieve gegevens operator

48.408 47.289 -2,3% 84,8% 87,2%
Fytosanitaire controles 3.057 2.992 -2,1% Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.653 2.935 +10,6% 88,5% 89,9%
Dierengezondheid 1.098 1.280 +16,6% 97,4% 95,4%
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.322 5.315 -0,1% 97,6% 97,0%
Epidemiologische bewaking 3.391 3.332 -1,7% 94,2% 94,1%
Dierenwelzijn 9.910 9.613 -3,0% Niet van toepassing
Vervoer levende dieren 708 894 +26,3% 99,4% 99,6%
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 4.641 4.697 +1,2% 93,8% 93,3%
Etikettering 11.405 11.235 -1,5% 86,5% 87,5%
Contactmateriaal 494 587 +18,8% 84,2% 90,5%
Nevenproducten van levensmiddelen 241 1.001 +315,4% 97,9% 98,9%
Rookverbod 13.436 11.603 -13,6% 95,2% 94,9%
Vervoer 1.830 1.853 +1,3% 98,3% 97,6%
Erkenning uitvoer 129 118 -8,5% 96,9% 97,5%
Andere - 118 - - 83,9%

Totaal

256.702 255.360 -0,5% 86,6% 87,3%

Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scopes ‘dierenwelzijn’ en ‘fytosanitaire controle’.


De resultaten van de inspecties worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.

Samenwerking tussen Brulabo en het FAVV voor de controle van de B2C-inrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake veiligheid van de voedselketen

Sinds 8/12/2015 heeft het FAVV een samenwerkingsprotocol afgesloten met Brulabo, vroeger « Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie ». In het kader van het protocol werken vijf inspecteurs van Brulabo samen met het FAVV voor de controles op de inrichtingen van de distributiesector gevestigd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om hun controleopdrachten te kunnen vervullen, beschikken de inspecteurs van Brulabo over dezelfde bevoegdheden als de controleurs en inspecteurs van het FAVV en volgen ze bovendien de opleidingen die door het Agentschap voor het eigen personeel worden georganiseerd. Tijdens de inspecties worden de checklists van het FAVV voor de distributiesector gebruikt. In het kader van de samenwerking gaan inspecteren ze een twintigtal nieuwe inrichtingen per maand en voeren ze willekeurige inspecties uit bij de ambulante operatoren. Brulabo werkt ook samen met de LCE van Brussel in het kader van de speciale acties (DIS in de stad).

Parallel met deze inspectieactiviteiten voert Brulabo ook monsternemingen en analyses op levensmiddelen uit.
In 2016 werden een vijftigtal levensmiddelen bemonsterd en geanalyseerd door Brulabo voor hun microbiologische kwaliteit in het kader van het samenwerkingsprotocol met het FAVV. Er zijn ook analyses uitgevoerd voor het opsporen van sulfiet in gehakt vlees, aangezien de toevoeging van dit additief in dit product verboden is.
In geval van vaststelling van non-conformiteit tijdens de inspecties neemt Brulabo de noodzakelijke maatregelen, rekening houdende met de geldende procedure van het FAVV.

Meer informatie over de activiteiten van Brulabo in 2016 kan worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.brulabo.irisnet.be/jaarverslagen?lang=nl
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren