www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Distributie van niet-levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Groot- en kleinhandel planten, zaaizaden en hout

Hieronder vallen de verkoop van planten, zaaizaden en vermeerderingsmateriaal, en schors.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists
Traceerbaarheid 343 99,1%
Meldingsplicht 410 100,0%
Fytosanitaire controle 197 Niet van toepassing
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 753 99,6%


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 4
Totaal 4

De resultaten voor 2016 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2015.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren