www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Voedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van microbiologisch gecontamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden 2 of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

In 2016 werden er 377 CVTI’s gemeld: 2.154 personen waren betrokken, waarvan er 78 gehospitaliseerd werden. Er waren geen overlijdens als gevolg van een gemelde CVTI. De stijging van het aantal betrokkenen t.o.v. voorgaande jaren is te wijten aan enkele uitbraken waarbij relatief veel personen bij betrokken waren.


Aantal gemelde CVTI’s
Het onderzoek naar de oorzaken van een CVTI is in het algemeen moeilijk, bijvoorbeeld omdat er geen resten van voeding meer beschikbaar zijn of omdat geen labo-onderzoek(en) werden uitgevoerd.

In slechts 3,4% van de CVTI’s konden door analyse van resten van deze voeding of door onderzoek van de zieke personen sterke aanwijzingen gevonden worden dat voeding aan de oorzaak lag van de collectieve uitbraak.


Pathogeen Aantal CVTI’s Aantal zieken Aantal gehospitaliseerd Aantal overlijdens % betrokken Verdachte oorsprong
Campylobacter 3 6 4 0 0,45 Niet gekend
Clostridium perfringens 4 302 0 0 13,53 Stoofvlees, vol-au-vent, gemengde voeding
Coagulase positive staphylococcus 2 25 2 0 1,21 Kaas, varkensvlees en afgeleide producten
E. coli O157:H7/VTEC 2 14 2 0 0,72 Kaas
Norovirus 7 205 6 0 9,45 Rundsvlees en afgeleide producten, schaaldieren, leidingwater
Salmonella 2 139 41 0 8,06 Eieren en eiproducten
Ongekend 357 1.463 23 0 66,58 Ongekend
Totaal 377 2.154 78 0 - -Voorkomen CVTI’sHet vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat blijft echter bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en de voeding. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren