www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantengezondheid Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2017

Het FAVV voert jaarlijks analyses van planten, plantaardige producten, grond en andere materialen die drager kunnen zijn van plantenziekten en plagen (houten verpakkingsmateriaal, paletten...). De monsternemingen worden verricht bij invoer, bij producenten, in opslagplaatsen, in verzendingscentra, in openbaar groen en in bossen. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina "Plantenziekten".

Dit toezicht heeft als doel uitbraken van quarantaineorganismen vroegtijdig op te sporen zodat ze kunnen worden uitgeroeid. Het laat eveneens toe op internationaal vlak te waarborgen dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke vereisten voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder bij de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd.

De aardappelsector bleef in 2016 vrij van besmettingen met bruinrot of ringrot.

Het aardappelcysteaaltje (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), alsook bacterievuur zijn endemisch in bepaalde zones. Hun uitroeiing is dus niet mogelijk en de opgelegde bestrijdingsmaatregelen beogen voornamelijk de verdere verspreiding te vermijden en het reproductiemateriaal prioritair te beschermen.

Er werd in 2016 voor het eerst een onderzoek naar de aanwezigheid van Rhagoletis pomonella (appelvlieg) en Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly) verricht. Beide boorvliegen zijn inheems in Noord-Amerika en zouden belangrijke schade kunnen aanrichten in onze appel- en kersenteelt. Vallen werden opgehangen vanaf juni tot de oogst van de vruchten, en om de 3 weken geïnspecteerd. Geen van beide boorvliegen werd aangetroffen.


Aantal missies Aantal operatoren
2.788 1.384


  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Anoplophora chinensis 3 100,0% -
Anoplophora glabripennis 11 100,0% -
Apple proliferation mycoplasm 26 100,0% -
Bacteriën 95 100,0% -
Bursaphelenchus xylophilus 92 100,0% -
Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 118 100,0% -
Clavibacter michiganensis michiganensis 34 100,0% -
Clavibacter michiganensis sepedonicus * 993 100,0% -
Ditylenchus dipsaci 357 99,4% -
Erwinia amylovora 905 53,4% 25
Globodera * 1.361 98,9% 2
Insecten 212 48,1% 94
Meloidogyne * 54 53,7% -
Monochamus 52 100,0% -
Nematoden 76 98,7% -
Phytophtora ramorum 129 84,5% -
Pospiviroïden * 174 99,4% -
Ralstonia solanacearum * 1.713 100,0% -
Rhagoletis fausta 70 100,0% -
Rhagoletis pomonella 73 100,0% -
Schimmels 148 90,5% 2
Sclerotium cepivorum 347 100,0% -
Tomato yellow leaf curl virus 49 100,0% -
Virus 43 95,3% -
Xylella fastidiosa 240 100,0% -
Totaal 6.038 89,9% 123

* De resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten zijn beschikbaar in de laatste tabel.Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Andere 110
Inbeslagnemingen 3
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Waarschuwingen 7
Totaal 123


Non-conformiteiten
  Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
Aardappelen 4 Meloidogyne chitwoodi
Bladeren 21 Thekopsora minima, Planteninsecten invoer, Chrysanthemum stunt viroid, Bemisia tabaci
Bloemen 6 Thrips palmi, Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii, Bemisia tabaci
Consumptieaardappelen 2 Pratylenchus sp., Nematoden (algemeen), Meloidogyne chitwoodi
Grond 20 Meloidogyne chitwoodi, Globodera spp., Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus dipsaci
Kratten 1 Apriona spp.
Percele grond 15 Meloidogyne chitwoodi, Globodera spp., Globodera rostochiensis
Planten 107 Erwinia amylovora
Plantgoed 54 Plum pox virus (Sharka), Phytophtora ramorum, Meloidogyne fallax, Meloidogyne chitwoodi, Erwinia amylovora
Pootgoedstengel 2 Neonectria ditissima, Erwinia amylovora
Snijbloemen 5 Planteninsecten invoer, Lyriomyza trifolii
Tak/stam met bladeren 301 Thekopsora minima, Neonectria ditissima, Erwinia amylovora
Transportmateriaal in hout 1 Apriona spp.
Vruchten 77 Thrips palmi, Thaumatotibia leucotreta, Tephritidae (niet-EU), Planteninsecten invoer, Planteninsecten interne markt


Resultaten van de monsternemingen gedelegeerd aan de gewesten (seizoen 2015-2016 of 2016-2017)
  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Seizoen
Clavibacter michiganensis sepedonicus 1.032 100,0% 2015-2016
Globodera 2.803 99,6% 2016-2017
Meloidogyne 243 100,0% 2016-2017
Pospiviroïden 80 100,0% 2016-2017
Ralstonia solanacearum 1.032 100,0% 2015-2016
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren